Ferdinand Peroutka citáty

Ferdinand Peroutka foto

25   39

Ferdinand Peroutka

Datum narození: 6. únor 1895
Datum úmrtí: 20. duben 1978

Ferdinand Peroutka byl český spisovatel, dramatik a publicista. Je považován za nejvýznamnějšího představitele české demokratické žurnalistiky.


„Píše se to sláva, úspěch a pokrok a zhusta se to čte: neomalené lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo.“

„Malá rozhodnutí vyrozumujeme, ale velká rozhodnutí přicházejí ani nevíme jak.“


„Filozofové, jak dnes věci stojí, bývají spíše odborníci než moudří lidé.“

„Mír jednou vznikne jako přirozený následek toho, že se podaří svět politicky zorganizovat.“

„Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě pak sluší klidná pevnost a chladná prostota.“

„Národ kupodivu není nikdy spasen ani ztracen vítězstvím nebo porážkou jedné strany, je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena.“

„Politika myslí ve válečných termínech: žádné slovo se neopakuje tak často jako slovo boj. Ať je to boj na frontě, na barikádách, nebo jen boj volební a mezi stranami, politika touží udělat z člověka výhradně vojáka v tomto boji, nástroj v zápase o moc, schvaluje na člověku jen ty vlastnosti, které to usnadňují, na ostatních nemá zájem nebo je přímo dává do klatby.“

„Mír je určitým stavem mezinárodní skutečnosti, ne samostatnou a nad skutečnost povznesenou náladou a stavem nitra.“


„Český národ a jeho dějinné poslání, bylo jako u ostatních okolních národů mít se dobře.“

„Politika je studenou obludou, která už mnoho pohltila.“

„Lid je moře, které má, jako každé moře, své proudy a svá vlnobití; ale vlastní úsudek o správnosti a vhodnosti je veslo, s kterým se na moře vydáváme. Kdo se odhodlává vždy a ve všem hledat ne úsudek svůj, nýbrž úsudek lidu, odhodlává se jaksi plout s proudem jako leklá ryba.“

„Cit - to je život, a otupený cit je ochuzený život.“


„Filozofové zhusta propadají stavu, kdy ztrácejí hmat pro svět a dívají se na život abstraktně jako na šachovou partii. Svěřit se vládě těchto filozofů znamenalo by něco takového jako klást dynamit k základům všech institucí.“

„Bible, která spoléhala na boha, byla v tom výhodném postavení, že se mohla realisticky dívat na člověka.“ Sluší-li se býti realistou - Čím je nám Chesterton

„…postavení literatury ve společnosti spočívá na jejím morálním kreditu: nemůže být bez trestu neupřímnou po několik let. Počne-li publikum větřit, že literatura se stává pouhou hříčkou, že v ní není zákonitosti, že je to prostě jakási destilovaná a zintelektualizovaná legrace, jde prostě hledat hříčky tam, kde jsou dokonalejší: do kinematografu.“ Sluší-li se býti realistou - Krize literatury

„Známe už zhruba hlavní činy tohoto činorodého humanismu. Je to: mlčet, když se děje něco nehumánního. Nebo dokonce brát bijícího v ochranu proti bitému.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .