„Všechny naše sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat.“

Originál

All our dreams can come true — if we have the courage to pursue them.

Zdroj: How to Be Like Walt : Capturing the Magic Every Day of Your Life (2004), Ch. 3 : Imagination Unlimited, p. 63; Unsourced variant: All your dreams can come true if you have the courage to pursue them.

Poslední aktualizace 19. ledna 2022. Historie
Walt Disney foto
Walt Disney57
americky producent filmovych a animovanych filmu 1901 - 1966

Podobné citáty

Sri Chinmoy foto
Efrajim Kacir foto

„Sionistickým snem nebylo vytvořit židovský stát, v němž jsou Arabové biti. Naším snem bylo mít stát, na nějž může být židovský lid hrdý.“

—  Efrajim Kacir izraelský vědec, 4. prezident Izraele 1916 - 2009

Zdroj: [Joffe, Lawrence, The Guardian, Obituary: Ephraim Katzir, http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/22/ephraim-katzir-obituary-scientist-president, 2009-06-22, 2010-10-4, anglicky]

Část Kacirova rozhovoru během první intifády

Voltaire foto
Citát „Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.“
Victor Hugo foto
Gabriel García Márquez foto
Alejandro González Inárritu foto

„Herci jsou však nejtypičtějšími reprezentanty ega, ačkoliv ve skutečnosti ho máme všichni - především politici, ředitelé firem a diktátoři. Svět se stává obětí lidského ega a i my všichni, už jako malé děti, se můžeme stát jeho oběťmi.“

—  Alejandro González Inárritu mexický režisér 1963

Zdroj: [Iñárritu: Svet sa stáva obeťou ľudského ega, kultura.pravda.sk, 2015-01-20, 2015-01-24, http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/342884-inarritu-svet-sa-stava-obetou-ludskeho-ega/]

„Dlužíte to sobě, abyste následovali své sny, prostě to udělejte.“

—  Ralph Smart psycholog a spisovatel

Zdroj: Facebook

Jicchak Rabin foto
Dalajláma foto
John Green foto
John Charles Ryle foto

„Být pravým křesťanem něco stojí. Na to nikdy nezapomínejme. Být pouhým nominálním křesťanem a chodit do církve je laciné a jednoduché. Ale slyšet Kristův hlas, následovat Krista, věřit v Krista a vyznat Krista vyžaduje mnoho sebezapření. Bude nás to stát naše hříchy, naši samospravedlnost, naše pohodlí a naši světskost.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) It costs something to be a true Christian. Let that never be forgotten. To be a mere nominal Christian, and go to church, is cheap and easy work. But to hear Christ's voice, and follow Christ, and believe in Christ, and confess Christ, requires much self-denial. It will cost us our sins, our self-righteousness, our ease and our worldliness.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke svazek 2. S. 168.

Miloš Vystrčil foto

„Sen není realita, ale může se někdy, něco ze snu stát.“

—  an_ca

Neznámý autor

Související témata