„Dvě cesty se dělily, já šel tou, kde jich šlo méně přede mnou - a pak bylo všechno jiné.“

Poslední aktualizace 30. ledna 2020. Historie
Témata
neděle, cesta
Robert Lee Frost foto
Robert Lee Frost45
americký básník 1874 - 1963

Podobné citáty

Jack Kerouac foto
Fráňa Šrámek foto

„Ať cesty nikam nevedou,
tys po nich šel a šel jsi rád.“

—  Fráňa Šrámek československý anarchista, básník, dramatik a romanopisec 1877 - 1952

Lech Przeczek foto
Zdeněk Hanka foto
Voltaire foto
Jan Mukařovský foto

„Antropologického základu bude se umění dobírat vždy a znovu cestami, po kterých dosud nešlo….“

—  Jan Mukařovský český esejista, estetik, literární teoretik a vysokoškolský pedagog 1891 - 1975

Zdroj: SUS, Oleg. Antropologická konstanta a kategorie náhodnosti v surrealistické estetice. Problémy literárnej Avantgardy Konferencia Slovenskej akademie vied v Smoleniciach 25.a 27. októbra 1965. Bratislava: SAV 1968

Stephenie Meyer foto

„Můžeš jim jenom ukázat cestu, ale nemůžeš je nutit, aby po ní šli.“

—  Stephenie Meyer americká autorka 1973

Zatmění

Hatake Kakashi foto
Winston Churchill foto
Winston Churchill foto
Henri de Toulouse-Lautrec foto
Tento citát čeká na kontrolu.
James Dashner foto

Související témata