Robert Lee Frost citáty

Robert Lee Frost foto

14   89

Robert Lee Frost

Datum narození: 26. březen 1874
Datum úmrtí: 29. leden 1963

Robert Frost byl americký básník, dramatik, spisovatel a vysokoškolský pedagog, čtyřnásobný nositel Pulitzerovy ceny.


„Diplomat je člověk, který si vždy pamatuje, kdy má žena narozeniny, ale nikdy si nepamatuje, kolik je jí let.“

„Dobré ploty dělají dobré sousedy.“


„Dvě cesty se dělily, já šel tou, kde jich šlo méně přede mnou - a pak bylo všechno jiné.“

„Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují.“

„I have promises to keep and miles to go before I sleep.“

„Ve třech slovech můžu shrnout všechno, co jsem se naučil o životě: Život jde dál.“

„Nejlepší cesta ven je skrz.“

„Tolerance je tísnivý pocit, že ten druhý by mohl nakonec přece jen mít pravdu.“


„Nejlepší cesta ven vede vždy skrz.“

„Mozek je obdivuhodný orgán: začíná pracovat, jakmile ráno vstaneme, a nepřestane, dokud nepřijdeme do práce.“

„Porota se skládá z dvanácti lidí, vybraných, aby rozhodli, která strana má nejlepšího právníka.“

„Svět je plný ochotných lidí - jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat.“


„Jestliže nevíš, jak je to velká země, pak víš, která to je: Rusko.“

„Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně.“

„In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.“

„The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .