„Lidský čas se neotáčí v kruhu, ale běží po přímce vpřed. To je důvod, proč člověk nemůže být šťasten, neboť štěstí je touha po opakování.“

—  Milan Kundera, NLB
Milan Kundera foto
Milan Kundera66
český básník, dramatik a romanopisec 1929
Reklama

Podobné citáty

Edwin A. Abbott foto

„Dotknout se znamená uvěřit a lepší Přímka na dotyk nežli Kruh napohled“

—  Edwin A. Abbott britský teolog a autor 1838 - 1926
Plochozemské přísloví

David Shore foto

„Lidskost je přeceňována.“

—  David Shore 1959
postava Gregory House ze seriálu Dr. House

Reklama
Jean Dutourd foto
Gabriel Laub foto
Robert Owen foto

„Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.“

—  Robert Owen britský podnikatel, zabýval se dělnickou otázkou, hledal alternativu ke kapitalistickému systému 1771 - 1858

Bertrand Russell foto
Niccolo Machiavelli foto
Markus Zusak foto
Reklama
George Santayana foto

„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

Ralph Smart foto
John Steinbeck foto
Jeff Rovin foto
Reklama
Hatake Kakashi foto
Georges Clemenceau foto
George Santayana foto

„Opakování je jediná forma stálosti, jaké může příroda dosáhnout.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

Ludwig Marcuse foto
Další