Otto František Babler citáty

Otto František Babler foto

357   311

Otto František Babler

Datum narození: 26. leden 1901
Datum úmrtí: 24. únor 1984

Otto František Babler, původním jménem Otto Franjo Babler, byl český překladatel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot.


„Cítím bratrskou sympatii k stromům stojícím osaměle v širé krajině.“

„Mějte stromy v úctě - každým svým dechem očišťují a obohacují náš svět.“


„Aforismus je souhlasný úsměv na rtech moudrosti.“

„Příroda se na podzim zbavuje všech připomínek uplynulého léta: listí, ovoce i trávy. Také člověk by to měl tak dělat a neschovávat staré papíry a listy, které mu zabraňují prožívat nové a čisté jaro. Já to tak bohužel činit nedovedu a tak, si při každé nové práci, jež by mohla být živá a radostná, připadám jako nevyhrabaná zahrada, v níž se svěží letošní rostlinky musí těžce prodírat zaschlou loňskou trávou.“

„Samota oblažuje, osamocenost bolí.“

„Čtení je spolupráce čtenáře se spisovatelem.“

„Květina je krása, zakletá do říše snů a ticha.“

„Falešná řeč, falešné slovo? Slova nikdy nelžou, lžou jen lidé, kteří jich užívají k tomu, aby zneužívali důvěřivosti ostatních lidí.“


„Ironií nepřivedeš nic do pořádku.“

„Láska není láskou, není-li zároveň věrností, přátelství není přátelstvím, není-li zároveň důvěrou.“

„Ukvapuješ se, děláš-li z každého pravidla hned zákon.“

„Pomluva vítězí, ale vždy jen na krátkou chvíli.“


„Dítě má bezmeznou důvěru v člověka. Bez zábran se spřátelí s dětmi, s nimiž se vidí poprvé, jde bez obav s cizí osobou. Jak by vypadal život na tomto světě, kdyby dospívajícímu lidskému tvoru nic nebralo přesvědčení, že všichni lidé jsou bratry a sestrami?“

„Noční spánek - list hedvábného papíru vložený mezi dva dny jako mezi dvě stránky v knize života.“

„Chceš číst v nejstarší knize? Vzhlížej v noci k hvězdné obloze.“

„Překleneš-li řeku mostem, nezmenšíš tím vzdálenost mezi jejími břehy, ale spojíš je a posloužíš jejich obyvatelům, a to je úspěch.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .