Otto František Babler citáty

Otto František Babler foto

357   325

Otto František Babler

Datum narození: 26. leden 1901
Datum úmrtí: 24. únor 1984

Otto František Babler, původním jménem Otto Franjo Babler, byl český překladatel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot.

Citáty Otto František Babler


„Falešná řeč, falešné slovo? Slova nikdy nelžou, lžou jen lidé, kteří jich užívají k tomu, aby zneužívali důvěřivosti ostatních lidí.“

„Uvědomovat si hodnoty minulosti, znamená těžit z nich sílu pro přítomnost, abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro budoucnost.“


„Umění je strom, který má kořen v minulosti, kmen v přítomnosti a korunu v budoucnosti.“

„Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.“

„Hádka: každé slovo jako zákeřný výstřel.“

„Měním se, protože jsem živý a rostu.“

„Malíř nechť nemaluje jen to, co vidí před sebou, ale hlavně to, co vidí v sobě. Kdo v sobě nic nevidí, ať vůbec nemaluje.“

„Velké zlo naší civilizace je polovzdělanost.“


„Mějte stromy v úctě - každým svým dechem očišťují a obohacují náš svět.“

„Když barvy a vůně se slily v tvar, vznikla z toho květina.“

„Čistou radost hledej u stromů a květin, u ptáků v ovzduší a u ryb ve vodě.“

„Cítím bratrskou sympatii k stromům stojícím osaměle v širé krajině.“


„Aforismus je souhlasný úsměv na rtech moudrosti.“

„Příroda se na podzim zbavuje všech připomínek uplynulého léta: listí, ovoce i trávy. Také člověk by to měl tak dělat a neschovávat staré papíry a listy, které mu zabraňují prožívat nové a čisté jaro. Já to tak bohužel činit nedovedu a tak, si při každé nové práci, jež by mohla být živá a radostná, připadám jako nevyhrabaná zahrada, v níž se svěží letošní rostlinky musí těžce prodírat zaschlou loňskou trávou.“

„Samota oblažuje, osamocenost bolí.“

„Čtení je spolupráce čtenáře se spisovatelem.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .