„Poezie, byla stvořena k cílům vyšším, jako něco, co povznáší člověka nad mělčiny dne a zvedá jeho mysl, oživuje fantazii, sytí sen.“

—  Josef Václav Sládek, O Josefu Václavu Sládkovi Source: [941. schůzka: Nač tepeš, písni, rozhlas.cz, 2013-07-07, 2016-09-29, http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/941-schuzka-nac-tepes-pisni--1227758] Ref: cs.wikiquote.org - Jaroslava Janáčková
Josef Václav Sládek foto
Josef Václav Sládek7
český básník, novinář a překladatel 1845 - 1912
Reklama

Podobné citáty

 Šalamoun foto

„Nitro člověka se sytí ovocem úst, sytí je úroda rtů.“

—  Šalamoun izraelský král a syn Davida -1011 - -931 př. n. l.

John Masefield foto
Reklama
Jim Morrison foto
William Shakespeare foto

„Jsme stvořeni z téže hmoty jako sny.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616
Source: Rovnost 19. 4. 1991

„Vývoj života na zemi napovídá, že cílem stvoření přírody v Božím plánu bylo něco víc, než jen připravit scénu pro objevení člověka.“

—  Josef Petr Ondok český biolog, filozof, teolog a římskokatolický duchovní 1926 - 2003
Source: [Lukavec, Jan, Kleczek, Josip: Život se Sluncem a ve vesmíru: nová věda - bioastronomie, iliteratura.cz, 2012-03-04, 2012-09-15, http://www.iliteratura.cz/Clanek/29633/kleczek-josip-zivot-se-sluncem-a-ve-vesmiru-nova-veda-bioastronomie]

Romain Rolland foto
Theodor Mommsen foto

„Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie.“

—  Theodor Mommsen německý klasický učenec, historik, právník, novinář, politik, archeolog a spisovatel 1817 - 1903

John Owen foto
 Beyoncé foto
Květoslav Minařík foto
Jean Dutourd foto
Clive Staples Lewis foto
Romain Rolland foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“