„Jestliže si v hloubi duše budete představovat jen to nejlepší a využijete veškerou sílu víry, získáte to.“

Témata
vír, víra, síla, duše
Norman Vincent Peale foto
Norman Vincent Peale11
americký spisovatel 1898 - 1993

Podobné citáty

Jeremy Bentham foto
Alfons Mucha foto
Jaroslav Vrchlický foto
George Whitefield foto

„Jestliže se jednou postavíme nad Bible a nebudeme ze Slova Božího činit naše jediné pravidlo víry i praxe, brzy budeme otevření všem druhům klamu a budeme ve velkém nebezpečí, že ztroskotáme ve víře a v dobrém svědomí.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770
O Bibli, (en) If we once get above our Bibles and cease making the written Word of God our sole rule both as to faith and practice, we shall soon lie open to all manner of delusion and be in great danger of making shipwreck of faith and a good conscience. Source: [Whitefield, George, 5, The Works of the Reverend George Whitefield, M.A., Late of Pembroke-College, Oxford, and Chaplain to the Rt. Hon. the Countess of Huntingdon: Containing All His Sermons and Tracts which Have Been Already Published ; with a Select Collection of Letters Written to His Most Intimate Friends, and Persons of Distinction, in England, Scotland, Ireland, and America, from the Year 1734, to 1770 ; Including the Whole Period of His Ministry ; Also, Some Other Pieces on Important Subjects, Never Before Printed, Prepared Himself for the Press, https://books.google.cz/books?id=Jr8OAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Edward and Charles Dilly, London, 1772, 474, 27, angličtina]

Justus Takayama Ukon foto

„Nesestoupil ke kompromisům. Namísto toho se zřekl poct a majetku a přijal pokoření a exil. Zůstal věrný Kristu a evangeliu. Proto představuje obdivuhodný příklad síly ve víře a oddanosti v lásce. -- František“

—  Justus Takayama Ukon 1552 - 1615
řekli o něm, Source: [V Japonsku blahořečili Kristova samuraje, cirkev.cz, 2017-02-08, 2017-06-10, https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170208v-japonsku-blahorecili-kristova-samuraje]

Christian Dietrich Grabbe foto

„Každý dobrý člověk je v hloubi duše anarchistou.“

—  Paul Avrich historik 1931 - 2006
(en) Every good person deep down is an anarchist. Source: [Paul Avrich, 74, a Historian of Anarchism, Is Dead, nytimes, 2006-02-24, 2010-11-26, http://www.nytimes.com/2006/02/24/nyregion/24avrich]

Marcel Achard foto
Naděžda Konstantinovna Krupská foto
Friedrich Nietzsche foto
Stanislav Bernard foto
Bram Stoker foto
Orison Swett Marden foto
Hallgrimur Helgason foto
Charles Spurgeon foto

„Malá víra přivede tvou duši do nebe; veliká víra přivede nebe do tvé duše.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O víře, (en) A little faith will bring your soul to heaven; a great faith will bring heaven to your soul. Source: [Knight, Walter B, Knight's Treasury of 2000 Illustrations, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1995, 461, 154, 0802840671, angličtina]

Audre Lorde foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x