„Nelze bojovat s velkými konkurenty na jejich vlastním hřišti a myslet si, že budete lepší. I když budete lepší, v přímém boji vás porazí, protože mají víc síly a peněz.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Stanislav Bernard foto
Stanislav Bernard3
Český podnikatel 1955

Podobné citáty

Alexis De Tocqueville foto

„Despotismus, ze své vlastní povahy velmi podezíravý, považuje izolaci lidí za nejlepší záruku svého vlastního trvání… Despota snadno promine svým poddaným, že ho nemají rádi – ovšem za předpokladu, že ani poddaní navzájem se nebudou mít rádi.“

—  Alexis De Tocqueville francouzský politický myslitel a historik 1805 - 1859

Zdroj: [Henrie, Mark, Alexis de Tocqueville a úskalí demokracie, http://www.obcinst.cz/alexis-de-tocqueville-a-uskali-demokracie/, 1995-12-1, 2014-12-23, Občanský institut, Praha]

Šrí Juktéšvar foto
Norman Vincent Peale foto
Dominik Turza foto

„Jsem na začátku boje se závislostí a vím, že ho budu bojovat do konce života.“

—  Dominik Turza český moderátor 1983

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/turza-bez-kokainu-jsem-nedokazal-zit-adolfeen-filtruje-moje/r~b25cbcc0581f11ebb0f60cc47ab5f122/

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie Forleo foto
Maxmilián Kolbe foto

„Když posloucháme představené, působíme nekonečnou silou, nekonečným rozumem, neboť tato síla a rozum jsou Boží. Kdyby existovala jiná, lepší cesta, ukázal by nám ji Pán Ježíš buď slovem nebo příkladem.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Alexander Lernet-Holenia foto

„Rakouští autoři nemají zapotřebí koketovat s budoucností a vytvářet mlhavé projekty; my jsme v nejlepším a nejhodnotnějším smyslu vlastní minulostí.“

—  Alexander Lernet-Holenia rakouský spisovatel 1897 - 1976

1945

Source: [Dimter, Tomáš, Rakouská literatura žije. A jak!, literarky.cz, 2011-01-03, 2011-02-12, http://www.literarky.cz/prilohy/151-praska-knini-revue/3076-rakouska-literatura-ije-a-jak]

Tomáš Baťa foto
Karl Lagerfeld foto
Rudolf Steiner foto
Jerome Klapka Jerome foto

„Život ve střední Evropě nadále ovládají opatrnost a hypochondrie, které na zápaďana někdy působí jako intelektuální zádumčivost či nějaká exotická, aristokratická manýra, přičemž jde jen o nesmyslné komplikování každodenní komunikace … Slovákům (a vlastně i Maďarům) nemohoucnost, malátnost a choulostivost asi vyhovují, nic proti tomu nepodniknou a raději si budou stěžovat a naříkat, fňukat, že sice by chtěli žít jinak, ale že je třeba přihlížet k momentálním podmínkám a že vlastně bude lepší, když se nic nebude měnit.“

—  Peter Macsovszky 1966

Originál: (sk) Život v strednej Európe naďalej ovládajú opatrnosť a hypochondria, ktoré na západniara zavše pôsobia ako intelektuálna zádumčivosť či dajaká exotická, aristokratická maniera, pričom ide len o nezmyselné komplikovanie každodennej komunikácie… Slovákom (a vlastne i Maďarom) nemohúcnosť, malátnosť a mľandravosť asi vyhovujú, nič proti tomu nepodniknú a radšej sa budú sťažovať a nariekať, fňukať, že síce chceli by žiť inak, ale že treba prihliadať na momentálne podmienky a že vlastne bude lepšie, keď sa nič nebude meniť.
Zdroj: [Macsovszky, Peter, iliteratura.cz, 2010-02-19, 2014-04-09, http://www.iliteratura.cz/Clanek/25889/macsovszky-peter]

Arthur Schopenhauer foto
Jelena Obrazcovová foto

„Zpívala jsem pod nejlepšími režiséry, po boku nejlepších světových pěvců v mnoha zemích světa. Disponuji tedy velkými zkušenostmi, které chci předávat dál. Vedu mistrovské kurzy, pořádám soutěže. Vlastním divadlo, ve kterém pracuji se svými umělci.“

—  Jelena Obrazcovová ruská operní pěvkyně 1939 - 2015

2011
Zdroj: [Zemřela legendární ruská pěvkyně Jelena Obrazcovová, Novinky, novinky.cz, 2015-01-12, 2015-01-18, http://www.novinky.cz/kultura/358544-zemrela-legendarni-ruska-pevkyne-jelena-obrazcovova.html]

Související témata