„Ti, kdo jednají s morálkou, poctivě a důsledně, se nemusí obávat sil nehumánnosti a krutosti.“

kniha Nelson Mandela By Himself

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela24
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti apar… 1918 - 2013

Podobné citáty

Anatole France foto
Karl Marx foto
Mark Twain foto
Gottfried Keller foto
Michel Leiris foto

„Nikdo by si nikdy neměl gratulovat, že plně unikl absurdní síle křesťanské morálky.“

—  Michel Leiris francouzský surrealistický spisovatel a etnograf 1901 - 1990

Zdroj: [Hensbergen, Gijs van, 2003, Gaudí, BB art, 105, 80-7341-848-7]

Irenäus Eibl - Eibesfeldt foto
Moby foto
Jean-Nicolas Arthur Rimbaud foto
Lafayette Ronald Hubbard foto

„Aby byl člověk svobodný, musí být poctivý sám k sobě a ke svým blízkým.“

—  Lafayette Ronald Hubbard americký autor sci-fi, filozof a zakladatel Scientologické církve 1911 - 1986

Karl Julius Weber foto

„Jen kdo panuje nad svou letorou, smí se honositi, že má charaktér, t. j. že smýšlí a jedná dle důsledných zásad.“

—  Karl Julius Weber německý spisovatel 1767 - 1832

Charaktér jest ve mravním světě tím, čím ve fysickém kostra.
Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 146, česky]

Jan Lepař foto

„Poctivý a svědomitý učitel stanoviskem osob, které učiti chce, stále říditi se musí.“

—  Jan Lepař český pedagog 1827 - 1902

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 179, česky]

František Xaver Šalda foto
Johannes Mario Simmel foto
Zarathuštra foto
Marilyn Monroe foto
John Steinbeck foto
Fernando de Rojas foto

„Sladké jméno ti bylo dáno, kruté věci činíš.“

—  Fernando de Rojas, La Celestina

Originál: (es) Dulce nombre te dieron; amargos hechos haces.
Zdroj: [Rojas, Fernando de, 2012, La Celestina, Parkstone International, 1, španělština]

Frédéric Bastiat foto
Robert Fisk foto

„Američtí a evropští vůdci, kteří slavili pád komunistických diktatur, otráveně sledovali mimořádné a bouřlivě nadějné události v Káhiře - vítězství morálky nad korupcí a krutostí - se stejným entuziasmem jako se mnoho východoevropských diktátorů dívalo na pád států Varšavské smlouvy.“

—  Robert Fisk anglický spisovatel a novinář 1946

Zdroj: [Brtnický, Michael, Michael Brtnický: Umírněné režimy a darebný stát, literarky.cz, 2011-02-21, 2011-02-22, http://www.literarky.cz/michael-brtnicky/3233-michael-brtnicky-umirnne-reimy-a-darebny-stat]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x