„Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá...“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare213
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

Alois Jirásek foto
Théophile Gautier foto
Alexandre Dumas starší foto
Alexander Severus foto
 Sókratés foto

„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -469 - -399 př. n. l.

Patricie Holečková foto
Thomas Carlyle foto

„Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.“

— Thomas Carlyle skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 - 1881

Charles Dickens foto
 Isokratés foto
 Tereza z Avily foto
Josef Čapek foto
Vladimír Holan foto

„K tobě se vzdaluji.“

— Vladimír Holan český básník a překladatel 1905 - 1980

Anton Semjonovič Makarenko foto
Další