„Romantika lásky není v tom, že jsou ženy námi zbožňovány, ale že jsou námi střídány.“

Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Historie
René Clair foto
René Clair10
francouzský filmař a spisovatel 1898 - 1981

Podobné citáty

Verner Von Heidenstam foto
Edmund Husserl foto
Molière foto
Čingischán foto
Jan Amos Komenský foto

„Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

František Branislav foto
André-Joseph Léonard foto

„Jestliže špatně zacházíte s životním prostředím, ono na oplátku špatně zachází s námi. A když špatně zacházíte s lidskou láskou, asi se to projeví ještě více.“

—  André-Joseph Léonard belgický arcibiskup 1940

Zdroj: [Belgie: Bruselský arcibiskup atakován kvůli svým poznámkám o AIDS, claritatis.cz, 2010-12-29, 2011-02-27, http://claritatis.cz/zpravy/evropa/belgie-bruselsky-arcibiskup-atakovan-kvuli-svym-poznamkam-o-aids/4384]

Citát „Milovaná bytost má nad námi větší moc než my sami.“
François de La  Rochefoucauld foto
Audre Lorde foto

„Pokud se bílá americká feministická teorie nemusí zabývat rozdíly mezi námi, a výslednými rozdíly v našem útlaku, tak jak se vypořádáte s tím, že ženy, které uklízejí vaše domy a a starají se o vaše děti zatímco vy se účastníte konference o feministické teorii, jsou, z větší části, chudé ženy a barevné ženy? V jakých myšlenkových ideích má původ rasistický feminismus?“

—  Audre Lorde spisovatelka a aktivistka 1934 - 1992

1979
Originál: (en) If white American feminist theory need not deal with the differences between us, and the resulting difference in our oppressions, then how do you deal with the fact that the women who clean your houses and tend your children while you attend conferences on feminist theory are, for the most part, poor women and women of color? What is the theory behind racist feminism?
Zdroj: [Scoff, Joan Wallach, Feminism and History, Oxford University Press, Oxford, 1996, 6, anglicky]

Vladimir Semjonovič Vysockij foto
Citát „Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.“
George Gordon Byron foto

„V lásce se střídá radost a bolest.“

—  George Gordon Byron anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 - 1824

Varianta: V lásce se střídá radost i bolest.

Erich Maria Remarque foto
Johannes Eckhart foto
Oscar Wilde foto
Oscar Wilde foto
Maurice Blondel foto
Oscar Wilde foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“