„Síla miliónů je v nulách.“

Témata
milión, nula, síla
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub785
český esejista a novinář 1928 - 1998
Reklama

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Reklama
Henry Miller foto
Jerry Spinelli foto

„pokud se naučíte nenávidět jednu nebo dvě osoby ... brzy budete nenávidět miliony lidí.“

—  Jerry Spinelli 1941

Původní znění: if you learn to hate one or two persons... you'll soon hate millions of people.
Jean Jacques Rousseau foto
Gabriel Laub foto

„Nula od nuly nepojde!“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

Valeriu Butulescu foto
Pablo Escobar foto
Reklama
Lech Przeczek foto
G. W. Johnson foto
Andy Warhol foto
Reklama
Fulton Sheen foto

„Ve Spojených státech není ani sto lidí, kteří nenávidí Katolickou církev, ale jsou jich miliony, kteří nenávidí to, co myslí, že Katolická církev je.“

—  Fulton Sheen Biskup diecéze Rochester,filozof 1895 - 1979

Původní znění: There are not a hundred people in America who hate the Catholic Church. There are millions of people who hate what they wrongly believe to be the Catholic Church — which is, of course, quite a different thing.
Karl Lagerfeld foto
 Osho foto
Gabriel Laub foto
Další