„Lidé, kteří kritizují jak vypadáš a co si oblékáš, nemají v životě nic jiného na práci. Je to vše co dělají a ty máš na víc...“

— Andrew Biersack, People, who say things to you about the way you look and the way you dress, they have nothing more to their lifes. That's all they do, and you have something more in you...

Andrew Biersack foto
Andrew Biersack14
americký zpěvák 1990

Podobné citáty

Další