„Existují pouze dvě věci, které musíš ve svém životě. Musíš zemřít. A musíš žít, dokud nezemřeš. Všechno ostatní sis vymyslel.“

—  Neznámý autor

Originál

There are only two things you "HAVE TO" do in life. You "HAVE TO" die. You "HAVE TO" live until you die. You make up all the rest.

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Témata
život, smrt, věc

Podobné citáty

Ernest Hemingway foto
Jaromír Jágr foto
Sri Chinmoy foto
Nikki Sixx foto
Keanu Reeves foto
John Charles Ryle foto

„Pamatuj, že musíš složit celé spasení své duše na Krista, a jen na Krista. Musíš se oprostit plně a celě ode všech ostatních nadějí a doufání. Nemáš částečně spočinout na Kristu a částečně na tom, že uděláš, co můžeš. Ve věcech ospravedlnění musí být Kristus vším.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Remember that you are to venture the whole salvation of your soul on Christ, and on Christ only. You are to cast loose completely and entirely from all other hopes and trusts. You are not to rest partly on Christ and partly on doing all you can. In the matter of your justification Christ is to be all.
Zdroj: [Ryle, John Charles, 1, 6, Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, https://books.google.cz/books?id=hbNDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, William Hunt, Tavern Street, Ipswich, 1860, 316, 158, angličtina]

Epiktétos foto
Taylor Swift foto
Maya Angelou foto
Oscar Wilde foto

Související témata