„Zkušenost je název, který dáváme svým chybám a omylům.“

4. kapitola

Originál

Experience, the name men give to their mistakes.

Mr. Dumby, Act III.
Vera; or, The Nihilists (1880)
Varianta: Experience was of no ethical value. It was merely the name men gave to their mistakes.
Zdroj: The Picture of Dorian Gray
Kontext: Experience is the name everyone gives to their mistakes. [First used by Wilde in Vera; or, The Nihilists http://en.wikipedia.org/wiki/Vera;_or,_The_Nihilists. ]

Poslední aktualizace 12. října 2020. Historie
Oscar Wilde foto
Oscar Wilde550
dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Seneca foto
Oscar Wilde foto

„Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.“

—  Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Heiner Goebbels foto
Thomas Carlyle foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Vilfredo Pareto foto
Pierre Bonnard foto
Walt Disney foto
André Gide foto
Valeriu Butulescu foto
Jiří Meitner foto
Antisthenés foto
Valeriu Butulescu foto
Karel Engliš foto

„Jsme povinni sděliti budoucí generaci své vědomosti nabyté dlouhou zkušeností, aby se vyvarovala chyb, které byly našimi učiteli.“

—  Karel Engliš český československý politik, ekonom, profesor, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel 1880 - 1961

1930
Zdroj: [V Hrabyni vzpomínali na slavného rodáka Karla Engliše, ct24.cz, 2010-08-18, 2011-03-05, http://www.ct24.cz/regionalni/98733-v-hrabyni-vzpominali-na-slavneho-rodaka-karla-englise/]

„Velký rozdíl mezi těmi, kteří jsou úspěšní, a těmi, kteří nejsou, je to, že úspěšní lidé se učí ze svých chyb a omylů druhých.“

—  John Templeton britský akciový investor, obchodník a filantrop 1912 - 2008

Originál: (en) The big difference between those who are successful and those who are not is that successful people learn from their mistakes and the mistakes of others.

Stanisław Jerzy Lec foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“