„Zkušenost je název, který dáváme svým chybám a omylům.“

4. kapitola

Originál

Experience, the name men give to their mistakes.

Mr. Dumby, Act III.
Vera; or, The Nihilists (1880)
Varianta: Experience was of no ethical value. It was merely the name men gave to their mistakes.
Varianta: Experience is simply the name we give our mistakes.
Zdroj: The Picture of Dorian Gray
Kontext: Experience is the name everyone gives to their mistakes. [First used by Wilde in Vera; or, The Nihilists http://en.wikipedia.org/wiki/Vera;_or,_The_Nihilists. ]

Poslední aktualizace 9. ledna 2022. Historie
Oscar Wilde foto
Oscar Wilde486
dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde foto
Seneca foto
Oscar Wilde foto

„Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.“

—  Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Heiner Goebbels foto

„Velmi často se redukuje divadlo na jakousi simulaci vnější reality. To je chyba. Divadlo vytváří svou vlastní realitu, skrze niž dává divákům novou zkušenost. To je to, co mám rád a co se snažím rozvíjet.“

—  Heiner Goebbels německý skladatel 1952

Zdroj: [NA SVÉ PŘÍJMENÍ JSEM SI ZVYKL, host.divadlo.cz, 2007-02-06, 2014-06-18, http://host.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=12690]

John Lennon foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Thomas Carlyle foto
Vilfredo Pareto foto
André Gide foto
Pierre Bonnard foto
Walt Disney foto
Valeriu Butulescu foto
Jiří Meitner foto
Valeriu Butulescu foto
Václav Havel foto

„Při vyslovení názvu „Česko“ po mně lezou slimáci.“

—  Václav Havel disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 - 2011

Zdroj: Pozdrav Václava Havla. URL: http://www.magnesia-litera.cz/index_in.php?mm=4&sm=3

Antisthenés foto

Související témata