„Mezi lstí a podezřením vládne vždy válka, jen mezi vírou a důvěrou vládne mír.“

Poslední aktualizace 3. července 2020. Historie
Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller58
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Podobné citáty

Niccolo Machiavelli foto
Marilyn Manson foto
Enes Karić foto
Sri Chinmoy foto
Immanuel Kant foto
Marcus Terentius Varro Reatinus foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Raymond Aron foto

„Mír je nemožný, válka nepravděpodobná.“

—  Raymond Aron francouzský filozof, sociolog, novinář a politolog 1905 - 1983

o Studené válce
Zdroj: [Aron, Raymond, 1938, Introduction à la philosophie de l’histoire: Essai sur les limites de l’objectivité historique, Gallimard, Paris, 521, fr]

Chris Kyle foto

„Není nic rozdílnějšího než válka a mír.“

—  Chris Kyle americký voják 1974 - 2013

Americký sniper

Sun Tzu foto
Gabriel Laub foto

„Mír je přestávka mezi válkami.“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

Antoine de Saint-Exupéry foto
Otto František Babler foto
Lars Saabye Christensen foto
Cornelius Nepos foto

„Mír se zjednává válkou.“

—  Cornelius Nepos římský spisovatel -100 - -25 př. n. l.

Aun Schan Su Ťij foto
Martin Bucer foto

„O kolik je tedy nezbytnější prosadit, aby všichni vladaři obcí, když si uvědomují, že všechna jejich moc pochází od Boha samého a že On je ustanovil pastýři svého lidu, vládnout a chránit tyto jim poddané podle jeho soudu, a starat se, aby žádný z těch, které jim svěřil Bůh, jejich Učinitel, Otec a Pán, nezemdlel u víře nebo nepřekračoval jeho zákony nebo jakkoliv od Něj neodjímal jeho čest.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) How much more, then, is it necessary to see to it that all governors of commonwealths, when they realize that all their power is from God alone and that He has appointed them shepherds of his people, govern and guard those subject to them according to his judgment, and take care lest any one of those entrusted to them by God, their Maker, Father and Lord, should weaken in faith or abuse his laws or in any manner take away his honor from Him.
Zdroj: [Pauck, Wilhelm, Melanchton and Bucer, https://books.google.cz/books?id=HnOnD3_6UIgC&dq, Westminster John Knox Press, Philadelphia, 1969, 406, 189, 0664241646, angličtina]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“