„Loukoť, dřevo ohnuté v kolo a v té poloze zatvrdlé, snáze se zlomí, než zase narovná...“

— Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 - 1670

Podobné citáty

Další