„Cudnost má bezpochyby vysokou hodnotu na burze lásky, je to prvopočátek prostituce.“

— Sarah Bernhardt

Sarah Bernhardt foto
Sarah Bernhardt8
francouzská herečka 1844 - 1923
Reklama

Podobné citáty

Adolf Dygasiński foto
Aldous Huxley foto
Reklama
Erich von Däniken foto
Karl Kraus foto
Honoré De Balzac foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Friedrich Nietzsche foto
Aldous Huxley foto
Reklama
Alexandre Dumas starší foto
Miguel De Unamuno Y Jugo foto
Verner Von Heidenstam foto
Sacha Guitry foto
Reklama
Egon Erwin Kisch foto
 Narájana foto
Louis Aragon foto
Friedrich Dürrenmatt foto
Další