Čínská přísloví

„Přišel-li čas, kdo by nepřišel. Nepřiše-li čas, kdo by přišel?“

„Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí.“


„Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas.“

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

„Velmi jest bohat, kdo nemá, čeho ztratit.“

„Slovo vypuštěné z úst ani stádem koní nazastavíš.“

„Nejlepším zrcadlem je starý přítel.“

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.“


„Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“

„Ani nejrychlejší kůň nedostihne slovo vyřčené v hněvu.“

„Čína od vítězství nad Američany v Korejské válce přestala být chromým psem Asie.“

„Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.“


„Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.“

„Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý.“

„Kdo důvěřuje sobě, předstihuje ostatní.“

„Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 116 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .