Řecká přísloví

„Než začneš jinému jámu kopat - dobře změř, kolik měříš.“

„I kdybys z moře nabíral, nenabereš do džbánu víc, než se do něho vejce.“


„Když promluví peníze, pravda zmlkne.“

„Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže.“

„Jako panna - v trní zamotaná, jako žena - do želez uvržena, jako vdova - zalitá do olova.“

„Host prázdný, málo vzácný.“

„Hlupák hodí kámen do moře a tisíc mudrců ho nevyloví.“

„Pouhý hřeb je vinen, že podkova byla ztracena.“


„Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů.“

„Kdo nemluví, toho pochovají.“

„Žít bez strasti nelze, ale také ne bez dobrého slova.“

„Děti vychované – rodičům věnec; děti zpovykané – rodičům konec.“

„Koktavý miluje koktavého, anžto rozumí řeči jeho.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .