Starověká přísloví

„K čemu jsou léta, která nejsou trávena na povrchu země?“

„Jméno smrti jest „Pojď sem!“. Všichni, které k sobě volá, jdou k ní hned, ačkoli se jejich srdce chvějí strachem před ní.“


„Žena je jako pes: čím více dostává po čenichu, tím je přítulnější.“

„Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás, druhá polovina lékaře.“

„Zdvojnásob chleba, který dáváš matce, a nos ji, jako ona tebe nosila.“

„Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná.“

„Svět se obává času a čas se obává jen pyramid.“

„Ruka k ruce, a dům je vystaven, břich k břichu, a dům je zničen.“


„Hloupí přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne.“

„Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.“

„I kdyby Tě chválilo tisíc úst najednou - nikdy mezi nimi nesmí být ta tvoje.“

„Noc jedna, ale zlodějů mnoho.“


„Lze počít bez milování? Lze ztloustnout bez jídla?“

„Nikdy nemá moře dost vody, královská pokladna dost zlata a mudrc moudrých slov.“

„Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.“

„Nepijme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 79 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .