15 inspirativních citátů Oprah Winfrey

aneta12
11. dubna 2017

Inspirativní myšlenky americké moderátorky, která se z chudinské čtvrti vypracovala mezi nejvlivnější světové osobnosti.

1. “Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness."


„Myslete jako královna. Královna se nebojí selhání. Selhání je dalším odrazovým můstkem k velikosti."

2. “Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.”


„Jestliže se díváte na to, co v životě máte, budete mít vždy více. Jestli se díváte na to, co v životě nemáte, nikdy nebudete mít dost.“

3. “When I look into the future, it's so bright it burns my eyes."


„Když se podívám do budoucnosti, je tak zářivá, že mě pálí do očí.“

4. “Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.”


Spousta lidí by se s vámi chtěla svézt v limuzíně, ale vy chcete někoho, kdo s vámi pojede autobusem, když se limuzína porouchá.“

5. "You know you are on the road to succes if you would do your job and not be paid for it."


„Na cestě k úspěchu jste tehdy, když děláte takovou práci, za kterou neočekáváte plat.“

6. "Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you."


„Vášeň je energie. Pociťte tu sílu, která vychází z toho, co vás vzrušuje.“

7. “Surround yourself with only people who are going to lift you higher."


„Obklopujte se pouze lidmi, kteří vás pozvednou výš.“

8. “Follow your instincts. That’s where true wisdom manifests itself.”


„Následujte své instinkty. To je jediné místo, kde se projevuje moudrost.“

9. “It does not matter how you came into the world, what matters is that you are here."


„Nezáleží na tom, jak jste přišli na svět. Důležité je, že jste tady.“

10. “The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.”


„Čím více budete chválit a oslavovat svůj život, tím více bude hoden oslavy.“

11. “The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.”


„Největší dobrodružství, které můžete zažít, je žít život svých snů.“

12. “You can have it all. Just not all at once.”


„Můžete mít všechno, co chcete. Jen to nemůžete mít všechno najednou.“

13. "Create the highest, grandest vision possible for your life, because you become what you believe."


„Vytvořte si pro svůj život tu nejvyšší, nejúžasnější vizi. Protože vy se stáváte tím, v co věříte.“

14. "Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure."


„Nadechněte se a připomeňte si, že jedinou jistotou je pouze tento okamžik.“

15. “Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God's way of moving you in another direction."


„Být člověkem znamená dělat chyby. A vy je budete dělat, protože selhání je Boží plán, jak vás poslat jiným směrem."


Mohli by se vám líbit citáty