Citáty na téma psychoanalýza

Sbírka citátů na téma psychoanalýza.

Celkem 6 citátů, filtrovat:


Erich Maria Remarque foto
Sigmund Freud foto
Albert Hofmann foto
Alain Ehrenberg foto

„V naší společnosti dochází k posunu od psychoanalýzy k neurovědě. Zatímco psychoanalýza konfrontuje lidskou bytost s jejími hranicemi a jejími nedostatky, kognitivní neurověda ji vyzývá, aby šla za hranice.“

—  Alain Ehrenberg 1950

Originál: (fr) Il y a dans notre société un déplacement de la psychanalyse aux neurosciences. Alors que la psychanalyse confronte l'être humain à ses limites et à ses manques, les neurosciences cognitives l'invitent à les dépasser.
Zdroj: [Le triomphe des neurosciences d'Alain Ehrenberg, franceculture.fr, 2018-03-26, 2018-03-27, https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-triomphe-des-neurosciences-dalain-ehrenberg]

„Krajina je pro americké malířství tím, čím je sex a psychoanalýza pro americký román.“

—  Robert Hughes 1938 - 2012

Originál: (en) Landscape is to American painting what sex and psychoanalysis are to the American novel.
Zdroj: [Robert hughes's best quotes on art, australia, and more, The Daily Beast, 2012-08-07, 2017-01-13]

Woody Allen foto