Sigmund Freud citáty

Sigmund Freud foto

56   4897

Sigmund Freud

Datum narození: 6. květen 1856
Datum úmrtí: 23. září 1939

Sigmund Freud byl lékař–neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodil se v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život. Zemřel v emigraci v Londýně, kam se krátce před smrtí uchýlil před nastupujícím nacismem.

Citáty Sigmund Freud


„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?“

„Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.“


„Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.“

„Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopení blbci.“

„Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.“

„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“

„Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.“

„Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.“


„Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.“

„Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého.“

„Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými“

„Pravá láska je velké umění být činným v duši.“


„Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.“

„Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.“

„Milovat znamená uvolňovat napětí.“

„Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .