Alan Alda citáty

Alan Alda foto

11   12

Alan Alda

Datum narození: 28. leden 1936

Alan Alda je americký herec, režisér a scenárista, který se do širokého povědomí televizních diváků na celém světě zapsal svou rolí chirurga Hawkeyho Pierce v seriálu M*A*S*H.


„Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám.“

„A najednou jsem si uvědomil, jak neuvěřitelnou moc mají slova.“


„Mé skutečné vzdělání zrovna začínalo a povede k tomu, že o sobě začnu uvažovat úplně jinak - jako o člověku, i jako o herci. Ale nejprve jsem musel být ochotný se učit. Což není snadné pro někoho, kdo je ve dvaadvaceti přesvědčený, že už všechno zná.“

„A když někoho vnímáte, když mu doopravdy nasloucháte, spojuje vás to v jeden celek, jakým jsme byli.“

„Hele, v naší kultuře jsme zvyklí, že poznáme, když je čas na reklamu. Víme, jak se vypíná. Ale lásce odolat neumíme.“

„Jestli máte odvahu neznat odpověď předem, přijde k vám sama.“

„Rozdíl mezi nasloucháním a předstíráním, že nasloucháte, je ohromující, jak jsem sám zjistil. Jedno je plynulé, druhé ztuhlé. Jedno je živé, druhé vycpané. Nakonec jsem začal o naslouchání uvažovat dost radikálně. Skutečné naslouchání je ochota dovolit druhému člověku, aby vás změnil. Když jim dovolím, aby mě měnili, stane se mezi námi něco zajímavějšího než soupeřící monology.“

„Nevěděl jsem to, ale ve skutečnosti jsem hledal soucítění. Samozřejmě ne vědomě. Nechtěl jsem se vědomě stát soucitným. Kdo se zdravým rozumem by se vzdával svého místa uprostřed vesmíru? Soucítění děsí. Když se lidem otevřete až příliš, mají nad vámi moc a donutí vás pro ně něco dělat. Je lepší držet si je od těla, držet si je na druhé straně reflektoru.“


„Uvědomil jsem si, že nikdy nebudu mít to, co chci, byť je to v mých představách sebeživější. Svým způsobem byl i život sám improvizací, v níž jsem se musel vyrovnávat s tím, co ke mně přicházelo, a nemyslet na to, co přijít mělo.“

„Zpočátku, na scéně i v životě, jsem doopravdy nevěděl, co znamená vnímat toho druhého. A naslouchání bylo pro mě především jakýmsi čekáním. Já mluvím, pak mluvíš ty. A já pak poslouchám, abych věděl, kdy mám zase začít mluvit já. Ale vnímání, jak jsem poznal, se neděje jenom tehdy, když mluvím; dochází k němu, ikdyž mluvíš ty, a taky mezitím.“

„Musí v tom být vzorec. Tohle všechno nemůže být náhoda. Hledal jsem řád. Svým způsobem jsem pořád hledal boha, nebo jeho učení - ovšem na prapodivných místech.“

„Be brave enough to live creatively. The creative is the place where no one else has ever been. You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition. You cannot get there by bus, only by hard work, risking and by not quite knowing what you are doing. What you will discover will be wonderful: Yourself.“


„[B]egin challenging your own assumptions. Your assumptions are your windows on the world. Scrub them off every once in a while or the light won’t come in.“ Things I Overheard While Talking to Myself

„At times you have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition. What you'll discover will be wonderful. What you'll discover is yourself.“

„I'll carry on, carry over, carry forward, Cary Grant, cash and carry, carry me back to Old Virginia, I'll even 'hari-kari' if you show me how, but I will not carry a gun!“

„The difference between listening and pretending to listen, I discovered, is enormous. One is fluid, the other is rigid. One is alive, the other is stuffed. Eventually, I found a radical way of thinking about listening. Real listening is a willingness to let the other person change you. When I’m willing to let them change me, something happens between us that’s more interesting than a pair of dueling monologues.“ Never Have Your Dog Stuffed: And Other Things I've Learned

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .