Christian Metz citáty

1  0

Christian Metz

Datum narození:12. prosinec 1931
Datum úmrtí:7. prosinec 1993

Christian Metz byl francouzský filmový teoretik, který využil ve své analýze filmu široce psychoanalýzu, zejména učení Jacquese Lacana, a strukturalistická východiska, především učení Ferdinanda de Saussura a Romana Jacobsona. Nejznámější je jeho práce Signifiant imaginaire z roku 1977.

Na konci 60. a začátku 70. let se pokoušel o čistě sémiologickou analýzu filmu. Jeho přístup z tohoto období je někdy nazýván "velká syntagmatika", to proto, že základním cílem Metzovým je vyhledávat ve struktuře filmu tzv. syntagmata .

Na konci 70. let však dospěl k závěru, že sémiotická analýza filmu narazila na svou mez a dále může pokračovat jen přibráním hledisek psychoanalytických. Aplikoval je na třech základních rovinách, na rovině obrazu, rétorické figury a percepce diváka.

Filmový obraz začal chápat jako obraz snový a metody filmové práce přirovnal ke "snové práci" Freudově. S tím souvisí i přijetí Lacanovy koncepce "imaginární vs. symbolické" . Dle Metze je filmový obraz vždy imaginární, komunikuje bezprostředně s nevědomím.

Samostatně zkoumal též rétorické figury uplatňované ve filmu. Zde spojil hledisko strukturalistické a psychoanalytické, když navázal na Lacanův názor, že "nevědomí je strukturované jako jazyk", a že rétorické figury metonymie, metafory apod. jsou analogické ke snovým procesům zhuštění, přemístění či symbolizace, jak je odhalil Freud.

V oblasti percepce se pro něj stala klíčovým konceptem tzv. zrcadlová fáze Jacquese Lacana, z níž odvozoval základní subjektivizační potřeby diváka tváří tvář filmovému obrazu . Filmové plátno je pro Metze znovuzpřítomněním prvotního zrcadla, a tak umožňuje obnovovat zážitek ustavení Já . Velmi podobně k filmovému obrazu později přistoupila Laura Mulvey .

Citáty Christian Metz

Dnešní výročí
Michael Crichton foto
Michael Crichton19
americký autor, scenárista, filmový producent 1942 - 2008
Ernest Thompson Seton foto
Ernest Thompson Seton11
spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí 1860 - 1946
Théophile Gautier foto
Théophile Gautier11
francouzský spisovatel 1811 - 1872
Dalších 19 dnešních výročí
Podobní autoři
Miroslav Rutte foto
Miroslav Rutte1
český básník, dramatik, filmový kritik, literární kritik,...
 Léautaud foto
Léautaud2
spisovatel
Frédéric Beigbeder foto
Frédéric Beigbeder4
francouzský spisovatel a literární kritik
Théophile Gautier foto
Théophile Gautier11
francouzský spisovatel
Jacques-Pierre Amette1
francouzský romanopisec
Charles Augustin Sainte-Beuve foto
Charles Augustin Sainte-Beuve8
francouzský literární kritik
Joachim Du Bellay foto
Joachim Du Bellay1
francouzský básník, kritik
Hector Berlioz foto
Hector Berlioz9
nejvýznamnější francouzský skladatel, dirigent, hudební k...
René Clair foto
René Clair10
francouzský filmař a spisovatel
Henri de Régnier foto
Henri de Régnier2
francouzský spisovatel