Walter Benjamin citáty

Walter Benjamin foto

18   82

Walter Benjamin

Datum narození: 15. červenec 1892
Datum úmrtí: 27. září 1940

Walter Bendix Schönflies Benjamin byl německý židovský literární kritik, filosof a překladatel


„Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody.“

„Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.“


„Jestliže chceš klidně spát, vem si s sebou do postele čisté svědomí.“

„Polovina pravdy bývá často velkou lží.“

„Dokonalý milenecký vztah je ten, v němž žádný z obou milenců nepokládá soulož za svou vinu.“

„Dějiny světa jsou kronikou zkázy.“

„Nemáme se světu smát, ani ho oplakávat, nýbrž jej pochopit.“

„Laskavost nespočívá v tom, že levou rukou poskytujeme maličkosti, nýbrž v tom, že největší věci dáváme tak, jako by byli maličkosti.“


„Sex je náboženství pro nevěřící. Pokud je spojení dvou lidí obřadem, je to náboženství jako každé jiné.“

„Naděje je nám dána jen kvůli beznadějným.“

„Být šťastný znamená znát se a moc se sebe neděsit.“

„Sex je vládce, u něhož je láska ve služebním poměru.“


„Kdo žije z naděje, zemře hlady.“

„Nepodceňujte duchaplnost, která podrývá a klade nároky. Je to dychtivost odkrývat propasti a pak je přeskakovat.“

„Základní mravní postoj spočívá v tom, že se člověk odvrátí, že se nenechá motivovat vlastním, ba jakýmkoli prospěchem.“

„Když se na zlo ukáže, neznamená to ještě, že se proti němu něco dělá.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .