Ernst L. Kirchner citáty

Ernst L. Kirchner foto

9   1

Ernst L. Kirchner

Datum narození: 6. květen 1880
Datum úmrtí: 15. červen 1938

Ernst Ludwig Kirchner byl německý expresionistický malíř, grafik a sochař. Byl jedním ze čtveřice zakladatelů umělecké skupiny Die Brücke a její čelný představitel, během první světové války se dobrovolně přihlásil do armády, ale byl propuštěn. Po nástupu nacismu v Německu byl zakázán jako zvrhlý umělec a roku 1937 bylo 639 jeho děl vládou prodáno nebo zničeno. O rok později spáchal sebevraždu ve Švýcarsku.


„Formy a barvy jsou krásné teprve tehdy, stanou-li se posli niterních psychických dění. Něco tajemného spočívá v podstatě lidí a věcí, barev a tvarů, a toto tajemné vše opět spojuje se životem i svědectvím smyslů – to je právě základ krásy, kterou hledám.“

„Každý můj obraz vychází z prožitku přírody. Platí pro mě Dürerova věta: ‚Všechno umění vychází z přírody, kdo je umí od přírody oddělit, je umělec.‘ Příroda je pro mě vše viditelné a pociťovatelné. Hora stejně jako buňky, z nichž se skládá, ale také všechno stvořené lidmi, například stroje.“


„Umělec je pán a tvůrce, ale zároveň nejponíženější sluha své fantazie.“

„Mým cílem bylo vyjádřit zaujetí a zkušenost velkými a jednoduchými formami, a je to můj cíl podnes. Chci vyjadřovat bohatství, radost života, malovat lidi při práci i odpočinku, zachycovat jejich vzájemné reakce, vyjadřovat stejně lásku jako nenávist.“

„Z jednotlivých zážitků vyroste čas od času souhrnný symbol, mající stejný smysl jako všeplatný životní zákon. Velký básník Walt Whitman usměrňoval o ovlivňoval moje pojetí života; za mého pobytu v Drážďanech, v temných dobách bídy a hladu, byla Stébla trávy mou útěchou a povzbuzením, a jsou jimi dodnes. Pro estetiky snad tento básník nic neznamená. Je cítit půdou a prosycen životem. Je svobodný, svobodný! A je posvěcen tím, co je v umění nejvyšší. Miluje a dává, aniž by za to cokoli chtěl.“

„Malíř maluje vzhled věcí, nikoliv jejich objektivní existenci. Ve skutečnosti vytváří zcela nový vzhled věcí.“

„Bez fantazie není možné umění. Fantazie je pramen.“

„Často jsem vstal uprostřed koitu, abych si poznamenal pohyb nebo výraz partnerky.“


„Není správné hodnotit mé obrazy měřítkem věrnosti zobrazení, protože to nejsou žádné reprodukce určitých věcí nebo bytostí, nýbrž svébytné organismy linií, ploch a barev, které si uchovávají přírodní formy jen do té míry, která je potřebná jako klíč k jejich pochopení. Mé obrazy jsou podobenství, ne zobrazení.“

„A painter paints the appearance of things, not their objective correctness. In fact, he creates new appearances of things.“

„All art needs this visible world and will always need it. Quite simply because, being accessible to all, it is the key to all other worlds.“

„It seems as though the goal of my work has always been to dissolve myself completely into the sensations of the surroundings in order to then integrate this into a coherent painterly form.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .