Frank Herbert citáty

Frank Herbert foto

19   80

Frank Herbert

Datum narození: 8. říjen 1920
Datum úmrtí: 11. únor 1986
Další jména: Frank Patrick Herbert

Frank Herbert byl americký spisovatel, který se proslavil zejména svým románem Duna.


„Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt přinášející naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až projde a zmizí, otočím se a podívám se, kudy šel. Tam, kam strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze já.“

„Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.“


„Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.“

„Většinou lidé věří, že uspokojivá budoucnost vyžaduje návrat k zidealizované minulosti, jaká skutečně neexistovala.“

„Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo - ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší.“

„Přišel jsi. Samozřejmě, žes přišel. Vůl zná svého pána a osel pánovu chatrč.“

„Je těžké žít v současnosti, nesmyslné žít v budoucnosti a nemožné žít v minulosti.“

„Žádná realita neexistuje. Pouze náš vlastní řád ve všem kolem nás.“


„Nežije ten, kdo žije líně.“

„Když kráčíš po noži, musíš si dát pozor, jak kladeš nohy.“

„Represivní zákony obvykle posilují to, co měly zakázat.“

„Dno společenského systému má vždycky své specifické komunikační kanály, jimiž proudí informace: směs přesných údajů, instinktů, snů i toho, čím je záměrně krmeno seshora.“


„Uctívání znamená z devadesáti procent strach. Během času se promění v strach všechno.“

„Láska vede k zoufalství.“

„Současnost je rozptýlení, budoucnost je sen, jen paměť může odhalit význym života.“

„Hledej volnost, a staneš se zajatcem svých přání. Hledej řád, a najdeš svobodu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .