Jan Kanyza citáty

Jan Kanyza foto

16   2

Jan Kanyza

Datum narození: 25. říjen 1947
Další jména: Kanyza

Jan Kanyza je český filmový a televizní herec.


„Tvořit znamená zhmotnit své sny.“

„Nevidíš-li za obzor, nekritizuj ty, kteří jsou už za ním.“


„V malířství je nemožné vysvětlovat, co je slovy nepostižitelné. A vysvětlovat znamená do jisté míry – obhajovat. Obhajovat se před hluchými a ukazovat slepým je marnost.“

„Umělec se přírody zmocní v mileneckém vztahu. Technokrat ji znásilní. A znásilnění je přece trestným činem.“

„Štěstí je to, o čem se domníváme, že nám neustále chybí.“

„Svět je jen iluze, která se přibývajícím časem neustále vzdaluje. Na umělci je, aby toto vzdalování alespoň na chvíli pozastavil.“

„Říká se, že chybami se člověk učí. Jenže lidstvo je nepoučitelné.“

„Pokora je stav ducha a nikoli program. Buď je nebo není jedinci dána. Zveřejňovaná a proklamovaná pokora je faleš a druh pokrytectví.“


„Pochybnosti a jejich následné překonávání jsou stavebními kameny umělcovy tvůrčí práce.“

„Nemám rád slovo DŘINA, když se mluví o umění. Dřou jenom netalentovaní.“

„Nežehrám na svůj osud a jeho občasnou nepřízeň, neboť jsem částečně jeho tvůrcem. Jen skřípu zuby nad těmi, co mi ho s pocitem hrdinské spravedlivosti připomínají, aby zapomněli na své vlastní hříchy.“

„Malířství je nemoc, ze které se nechceme uzdravit.“


„Jsou lidé, kteří svůj život žijí a zase jiní, kteří svůj život vyprávějí.“

„Až nebudeme moci snít, půjde náš život k čertu.“

„Jsou jako ptactvo nebeské, nesejou, nežnou a přesto živi jsou.“

„Skromnost je zbytečnost. Úplně stačí soudnost.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .