„Pokora je stav ducha a nikoli program. Buď je nebo není jedinci dána. Zveřejňovaná a proklamovaná pokora je faleš a druh pokrytectví.“

—  Jan Kanyza

Poslední aktualizace 29. července 2021. Historie
Jan Kanyza foto
Jan Kanyza17
český herec 1947

Podobné citáty

Lao-c' foto
Gabriel Laub foto
Ernesto Cardenal foto

„Ideologie je hromadně organizované pokrytectví.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Emanuel Lasker foto

„Na šachovnici, lži a pokrytectví nepřežijí dlouho.“

—  Emanuel Lasker německý šachový velmistr 1868 - 1941

Originál: On the chessboard, lies and hypocrisy do not survive long.
Zdroj: [Rasskin-Gutman, Diego, Chess Metaphors: Artificial Intelligence and the Human Mind, MIT Press, 2009, 978-0-26218-267-6, 85, anglicky]

Lydia Lunch foto
Molière foto
George Bernard Shaw foto
Tristan Tzara foto
George Bernard Shaw foto
Oscar Wilde foto
Voltaire foto
Honoré De Balzac foto
Leonardo Da Vinci foto
Richard Baxter foto

„Pamatuj na všechny aspekty dokonalosti Boha, kterého uctíváš, že je Duch, a má tedy být uctíván v duchu a v pravdě; že je nanejvýš veliký a hrozný, a má tedy být uctíván s vážností a úctou a nemůžeme si s ním zahrávat nebo mu sloužit rozmary či mrtvou, neupřímnou chválou; že je nanejvýš svatý, čístý a žárlivý, a má tedy být uctíván čistě; že je s tebou vždy přítomen a že všecky věci jsou nahé a odkryté očima toho, o kterémž jest řeč naše. Poznání Boha a pamatování na jeho vševidoucí přítomnost jsou nejúčinnějšími prostředky proti pokrytectví.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) Remember the perfections of that God whom you worship, that he is a Spirit, and therefore to be worshipped in spirit and truth; and that he is most great and terrible, and therefore to be worshipped with seriousness and reverence, and not to be dallied with, or served with toys or lifeless lip-service; and that he is most holy, pure, and jealous, and therefore to be purely worshipped; and that he is still present with you, and all things are naked and open to him with whom we have to do. The knowledge of God, and the remembrance of his all-seeing presence, are the most powerful means against hypocrisy.
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, II, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=12w_AQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0, James Duncan, London, 1830, 576, 537-538, angličtina]

John Charles Ryle foto

„Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) To say that we are sorry for our sins is mere hypocrisy, unless we show that we are really sorry for them, by giving them up. Doing is the very life of repentance.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke, svazek 1. S. 91.

Vincenc z Pauly foto

Související témata