Johann Wolfgang von Goethe citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto

311   5273

Johann Wolfgang von Goethe

Datum narození: 28. srpen 1749
Datum úmrtí: 22. březen 1832
Další jména: Goethe, Johann Wolfgang Goethe, Johann W. von Goethe

Johann Wolfgang Goethe byl německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.

Citáty Johann Wolfgang von Goethe


„Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém.“

„Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi.“


„Hypotézy jsou lešením, které se staví před budovou a pak se strhává, je-li budova postavena; jsou nutné pro vědeckou práci, avšak skutečný vědec nepokládá hypotézy za předmětnou pravdu, podobně jako nelze pokládat lešení za stavbu samu.“

„První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě.“

„Pravda a omyl mnohokrát pocházejí ze stejného zdroje.“

„Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla nebo duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsme je přestal číst.“

„Omyl je dobrý. Nová pravda nemůže škodit víc než starý omyl.“

„Věčně jíme salát z pravdy a omylu.“


„Manželé se občas musí pohádat, aby se o sobě dozvěděli pravdu.“

„Pravda své tajemství věčně brání, čím víc jí vzývám, tím méně ji znám.“

„Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den.“

„Ostrovtip neopouští duchaplné muže ponejvíce právě tehdy, když nemají pravdu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .