John Zerzan citáty

John Zerzan foto

10   5

John Zerzan

Datum narození: 1943

John Zerzan je americký anarchistický filozof a historik s českými kořeny . Je představitelem anarchoprimitivismu a „polevicového“ anarchismu, který odmítá spojení anarchimu s tradiční politickou levicí. Kritizuje zemědělství a domestikaci jakožto prapočátek násilné a vykořisťovatelské společnosti a žádá návrat ke společnosti lovců a sběračů. Odmítá stroje, bývá někdy označován za neo-luddistu. Jeho postoje kritizoval z lůna anarchismu Murray Bookchin. Mediálně se Zerzan proslavil jako důvěrník teroristy Theodora Kaczynského známého pod přezdívkou Unabomber.

Jeho pět stěžejních knih je: Elements of Refusal , Future Primitive and Other Essays , Running on Emptiness , Against Civilization: Readings and Reflections a Twilight of the Machines .

Přijal bakalářský titul na Strandfordské univerzitě a později přijal magisterský titul z oboru historie na San Franciské státní univerzitě.


„Roste počet mladých lidí, kteří vidí, že neexistuje nějaká lidská tvář systému, že všechno je to noční můra, která se prodrala do našich životů. Dennodenně jsme konfrontováni s devastací planety, s bídou ve třetím světě a zárověň s vyprázdněním našich životních aspirací. Jsme odcizeni od skutečného prožívání naši existence na této planetě.“

„…Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše posunulo k hranicím anarchistických myšlenek spojených s co největším odstraněním té techniky, která jakýmkoli způsobem může závažněji poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní chrobáci…“


„Duševní choroba je především nevědomý únik z tohoto systému, forma pasivního odporu.“

„Domestikace zahrnovala zahájení výroby, rozsáhlý nárůst dělby práce a také upevnila základní rozvrstvení společnosti. Způsobila změnu, která významně zasáhla lidstvo samotné jakož i jeho vývoj. Do vývoje lidstva tak domestikace přispěla věčnou prácí a násilím.“

„„“V Genesis, první knize Bible, byla žena stvořena z muže. Pád z rajské zahrady představuje konec lovecko-sběračskému stylu života a vypuzení k zemědělství a nuceným pracem.““

„Zemědělství bylo a stále je katastrofou na všech úrovních, ono podporuje celé to odcizení od materiální a duchovní kultury a to nás teď ničí. Osvobození není možné bez jeho zrušení.“

„Všichni cítíme tu marnost, tu prázdnotu, pod povrchem každodeních stereotypů a pocitů bezpečí“

„Jestliže jsme už jednou, a po tak dlouhou dobu, dokázali žít v souladu s přírodou a mezi sebou navzájem, měli bychom být schopní tak žít znovu. Pohroma, která nás zastihla, má hluboké kořeny, ale předchozí stav přírodní anarchie sahá daleko hlouběji do naší společně historie.“


„Jsme ztraceni, ale ostatní živočichové kráčí pořád po správné cestě. Oni jsou tou správnou cestou.“

„Občanská svoboda, která nám zůstala, je v podstatě jen svoboda vybrat si mezi za A), za B), nebo za C).“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .