Kleanthés citáty

Kleanthés foto
2   5

Kleanthés

Datum narození: 330 př. n. l.
Datum úmrtí: 232 př. n. l.
Další jména: Kleanthés z Assu

Kleanthés z Assu byl starořecký filozof, představitel stoické školy , v jejímž čele vystřídal Zénóna z Kitia, který byl jeho učitelem. Původně byl pěstním zápasníkem v rodné Malé Asii . Do Atén přišel jako velmi chudý a musel se živit jako čerpač u studní. Z bídy ho vytáhl až Zenón. Právě jeho učení Kleanthés do konce života rozvíjel. Kleanthova verze stoicismu je pantheistická, věřil v boha, který prostupuje vším, je hybnou silou všeho, je duchem i rozumem a sídli v Slunci. Navzdory tomu rozvíjel i materialistickou větev stoicismu. Jeho žákem byl Chrýsippos ze Soloi. Z jeho vlastního díla se zachovaly zlomky, nejvýznamnější z nich je Óda na Dia. Zemřel dobrovolnou smrtí hladem.

Dnešní výročí
Jerome David Salinger foto
Jerome David Salinger11
americký spisovatel 1919 - 2010
Lewis Carroll foto
Lewis Carroll17
anglický spisovatel, matematik, logik, anglikánský jáhen a … 1832 - 1898
Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart12
rakouský hudební skladatel 1756 - 1791
Endre Ady foto
Endre Ady5
maďarský básník 1877 - 1919
Dalších 70 dnešních výročí