Citáty o rozhodnutí


Tyler Joseph foto
Tyler Joseph 16
Americký zpěvák 1988
„Láska je děsivá věc... Je to že důvěřujete někomu se vším co máte a on to může jediným rozhodnutí vše v momentě zničit.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Manželství je rozhodnutí se pro nemravný život s jednou osobou.“


Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Nejvíce zbytečných starostí mi v životě odebralo uvědomění, že nemusím bránit ani vysvětlovat jakékoli své rozhodnutí před druhými. Protože je to můj život.“

Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Když jsem v roce 1977 utekl do zahraničí, denně jsem se obviňoval. Vypadalo to, že se dvěma dětmi umřeme hlady. Čas mě ale naučil dívat se dopředu a nikdy se necítit provinile za rozhodnutí, které jsem v dané chvíli vnímal jako nejlepší.“

René Descartes foto
René Descartes 32
francouzský filozof 1596 – 1650
„Volá-li kdo kdo smrt na pomoc, když cítí velké bolesti, svědčí to spíše o selhání jeho rozumu než o dobře uváženém rozhodnutí.“

R. Gould foto
R. Gould 1
americký politik 1857 – 1946
„Pravda v tom nejlepším slova smyslu, který známe, musí být naším cílem bez ohledu na ato, kam nás povede. Každý sebeklam přináší chybný úsudek a za ním následuje chybné rozhodnutí, které může mít nepředvídatelné důsledky pro náš život.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Vrchol demokracie - chirurgové jsou voleni a nesmí bez rozhodnutí lidového referenda operovat.“

Neale Donald Walsch foto
Neale Donald Walsch 18
americký spisovatel 1943
„Je-li tvůj životní cíl vysoký, tvá rozhodnutí tomu musí odpovídat.“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Křesťanské rozhodnutí shledat svět ošklivým a špatným učinilo svět ošklivým a špatným.“

Vladimír Páral foto
Vladimír Páral 19
český romanopisec a spisovatel 1932
„Člověk je jediná bytost na zemi obdařená v elementární podobě schopností měnit své hledisko. Kdybychom nebyli schopni převtělovat se aspoň trošičku ve druhé - smýšlet a cítit jako oni, reprodukovat v sobě jejich prožitky, hodnocení a rozhodnutí-, nebyl by možný žádný styk na vyšší než živočišné úrovni.“

Steve Jobs foto
Steve Jobs 22
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno - veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu - se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.“

Trey Parker foto
Trey Parker 4
1969
„Láska není rozhodnutí. Je to pocit. Kdybychom se mohli rozhodnout, koho milovat, bylo by to mnohem jednodušší, ale mnohem méně magické.“


„Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích.“

Paolo Giordano foto
Paolo Giordano 3
italský spisovatel 1982
„Rozhodnutí uděláme během pár vteřin a jejich důsledky pak neseme po zbytek života.“ Z knihy Osamělost prvočísel

Don Miguel Ruiz 22
mexický spisovatel 1952
„Když jste byli malé děti, nemohli jste si vybrat, čemu věřit a čemu nevěřit. Společnost vám vštěpovala svůj systém hodnot. Programovala vaši mysl. Tyto názory jsou tak silné, že když se po letech setkáte s novými myšlenkami a snažíte se činit svá vlastní rozhodnutí, zjistíte, že vaše staré názory stále ještě ovládají váš život.“

Václav Pavlíček 1
český právník 1934
„...z Postupimi vyplývalo, že řízení odsunu bude provádět Spojenecká kontrolní komise. Tato komise 20. listopadu 1945 - tedy několik měsíců po Postupimské konferenci - pravidla přijala a sdělila je Československu. Přirozeně to bylo v zájmu Československa, ale rozhodnutí ťato země udělat nemohla.“ o Benešových dekretech

Obrázky s citáty o rozhodnutí

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .