Citáty o rozhodnutí


Tyler Joseph foto
Tyler Joseph 16
Americký zpěvák 1988
„Láska je děsivá věc... Je to že důvěřujete někomu se vším co máte a on to může jediným rozhodnutí vše v momentě zničit.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Křesťanské rozhodnutí shledat svět ošklivým a špatným učinilo svět ošklivým a špatným.“


Don Miguel Ruiz 22
mexický spisovatel 1952
„Když jste byli malé děti, nemohli jste si vybrat, čemu věřit a čemu nevěřit. Společnost vám vštěpovala svůj systém hodnot. Programovala vaši mysl. Tyto názory jsou tak silné, že když se po letech setkáte s novými myšlenkami a snažíte se činit svá vlastní rozhodnutí, zjistíte, že vaše staré názory stále ještě ovládají váš život.“

Trey Parker foto
Trey Parker 4
1969
„Láska není rozhodnutí. Je to pocit. Kdybychom se mohli rozhodnout, koho milovat, bylo by to mnohem jednodušší, ale mnohem méně magické.“

Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Nejvíce zbytečných starostí mi v životě odebralo uvědomění, že nemusím bránit ani vysvětlovat jakékoli své rozhodnutí před druhými. Protože je to můj život.“

Neale Donald Walsch foto
Neale Donald Walsch 18
americký spisovatel 1943
„Je-li tvůj životní cíl vysoký, tvá rozhodnutí tomu musí odpovídat.“

Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Když jsem v roce 1977 utekl do zahraničí, denně jsem se obviňoval. Vypadalo to, že se dvěma dětmi umřeme hlady. Čas mě ale naučil dívat se dopředu a nikdy se necítit provinile za rozhodnutí, které jsem v dané chvíli vnímal jako nejlepší.“

Václav Pavlíček 1
český právník 1934
„...z Postupimi vyplývalo, že řízení odsunu bude provádět Spojenecká kontrolní komise. Tato komise 20. listopadu 1945 - tedy několik měsíců po Postupimské konferenci - pravidla přijala a sdělila je Československu. Přirozeně to bylo v zájmu Československa, ale rozhodnutí ťato země udělat nemohla.“ o Benešových dekretech


James Lee Valentine 22
autor knih o osobnostním rozvoji
„Teď je čas, abyste udělali odvážné rozhodnutí pro budoucí úspěch. Rozhodněte co je pro vás důležité a co nikoliv. Musíte nejdřív vědět, co chcete, než to můžete udělat, takže rozhodněte přesně, po čem skutečně toužíte.“

Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Láska je bezvýhradné rozhodnutí pro určitý typ nedokonalosti.“

 Buddha foto
Buddha 38
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Mnichové, toto jest vznešená pravda o stezce vedoucí k odstranění utrpení: je to tato osmidílná cesta: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé rozvažování, pravé soustředění ducha.“

Steve Jobs foto
Steve Jobs 22
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno - veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu - se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.“


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Manželství je rozhodnutí se pro nemravný život s jednou osobou.“

„Svoboda koneckonců znamená, že dokážeme žit s důsledky svých rozhodnutí.“

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!“

„Každý úspěch začíná rozhodnutím to zkusit.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .