Leo Rosten citáty

Leo Rosten foto

9   0

Leo Rosten

Datum narození: 11. duben 1908
Datum úmrtí: 19. únor 1997

Leo Calvin Rosten byl americký učitel a humorista známý zejména svými příběhy o frekventantu večerní školy angličtiny Hymanu Kaplanovi.


„Člověk, který nesnáší psy a děti, nemůže být zcela špatný.“

„Lidé, ať jsou jejich zkušenosti, jejich étos či víra jakékoliv, nakonec dospějí k hořkému závěru, že život je nespravedlivý, osud slepý a štěstěna nemilosrdná. Ale já začínám chápat, že se všechny smrtelné bytosti rostoucí silou slova zoufale snaží dospět k nezbytné víře, že ctnost BUDE odměněna, že zlo BUDE potrestáno a že pravda, ať už tak či onak, nakonec BUDE vítězná.“


„Spisovatel nepíše proto, že je erudovaný, ale protože ho pohání vnitřní nutnost komunikovat. Za nutností komunikovat je nutnost podělit se. A za nutností podělit se je nutnost být srozumitelný.“

„Jediný důvod, proč je člověk profesionálním spisovatelem, je, že jinak ani nemůže.“

„Většina lidí ne a ne dozrát; rostou pouze do výšky.“

„Spisovatel si mnohem víc přeje být srozumitelný, než být respektován, uctíván, či dokonce milován. Tím se zřejmě liší od druhých.“

„Lidé, kteří hulákají „Všechna moc lidu!", si přejí, aby se všechna moc dostala do rukou lidí, kteří hulákají „Všechna moc lidu!" Tohle Karel Marx nepochopil. Zato Lenin to pochopil. Castro také.“

„Slova určitě patří mezi nejmocnější drogy, jaké kdy člověk vynalezl.“


„Smyslem života není být šťastný. Smyslem života je něco znamenat, být produktivní, uzpůsobit jej tak, aby to bylo něco výjimečného, že vůbec žiju. Dosáhnout štěstí ve starodávné vznešené verzi znamená rozvinout všechny své schopnosti; dosáhnou ho ti, kdo využijí naplno talent, kterým je Bůh, nebo náhoda, nebo osud obdařil.“

„O, to be sure, we laugh less and play less and wear uncomfortable disguises like adults, but beneath the costume is the child we always are, whose needs are simple, whose daily life is still best described by fairy tales.“

„The purpose of life is not to be happy—but to matter, to be productive, to be useful, to have it make some difference that you lived at all.“

„I learned that it is the weak who are cruel, and that gentleness is to be expected only from the strong.“ Captain Newman, M. D


„The only reason for being a professional writer is that you can't help it.“

„People say: idle curiosity. The one thing that curiosity cannot be is idle.“

„Anybody who hates dogs and babies can't be all bad.“

„If you're going to do something wrong, at least enjoy it.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .