Paul Klee citáty

Paul Klee foto

9   11

Paul Klee

Datum narození: 18. prosinec 1879
Datum úmrtí: 29. červen 1940

Paul Klee byl švýcarský moderní malíř, grafik a ilustrátor.


„Zdůrazňovat jen to krásné mi připadá, jako kdyby si matematika všímala jen kladných čísel.““ Březen 1906

„Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.“


„Člověk, na rozdíl od božské existence narozený jen s jedním andělským křídlem, se neustále pokouší létat. A přesto, že si při tom polámal nohy i ruce, stále zůstává ideálu létání věrný.“

„Duše musí konat svou práci nezneklidňována přemyšlením.“

„Čím hroznější je tento svět (jako například nyní), tím abstraktnější je naše umění, kdežto šťastný svět produkuje umění tady a teď.“ 1915

„Umění je alegorický obraz tvoření.“

„Jestliže u mých prací někdy vzniká dojem primitivnosti, je vysvětlitelný mou disciplínou redukovat vše na minimum stupňů. Je to jen úspornost, poslední profesionální poznatek, tedy opak skutečné primitivnosti. “

„Příroda si může dovolit být ve všem marnotratná, umělec musí být střídmý až do posledního detailu.“ 1909


„Barva se mne zmocnila; už se za ní nemusím honit, vím, že mě drží navždycky. Barva a já jsme jedno. Jsem malíř.“ 1914

„One eye sees, the other feels.“

„A single day is enough to make us a little larger or, another time, a little smaller.“

„A line is a dot that went for a walk.“


„Art does not reproduce what we see. It makes us see.“

„Art does not reproduce the visible; it makes visible.“

„One day I will lie nowhere
with an angel at my side.“

„Color has got me. I no longer need to chase after it. It has got me for ever. I know it. That is the meaning of this happy hour.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .