Simeon Sušický ze Sonnenštejna citáty

2   0

Simeon Sušický ze Sonnenštejna

Datum narození: 1579
Datum úmrtí: 21. červen 1621

Simeon Sušický z Sonnenštejna byl pražský měšťan, staroměstský radní. Jeden ze 27 českých pánů, kteří byli 21. června 1621 popraveni na Staroměstském náměstí za účast na stavovském povstání, během kterého sloužil jako koncipista české komory.

20. února 1621 byl uvězněn ve staroměstské „špince“. Důvodem jeho trestu se stalo, že jako správce jezuitům zabavené klementinské koleje nezabránil žoldnéřům v drancování. Kat jej oběsil na břevnu vystrčeném z okna radnice, což byla ta největší potupa pro českobratrské věřící. V této církvi zastával post prokurátora. Jeho nevlastní syn, Jan Kutnauer ze Sonenštejna, přišel na řadu při popravě ještě před ním.


„(Po ranním vystřelení z děla:) To znamení naší již již nastávající smrti jest. Připravmež se, abychom ustoupili neprátelům našim, kteříž nás snášeti nemohou. My naději máme, že tu smrt zmužile podstoupíme; ale jich, nebudou-li pokání činiti, věčná smrt očekává.“

„(O jeuzitech:) Černí ptáci se sletují, ale nebudou z té mrchy jísti, odletí hladovití. (...) Nic neuloví, Bůh své zdržovati bude a nedá u víře zhynouti, nebo zaslíbil vyvolených hájiti jako zřítelnice oka.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .