„(Po ranním vystřelení z děla:) To znamení naší již již nastávající smrti jest. Připravmež se, abychom ustoupili neprátelům našim, kteříž nás snášeti nemohou. My naději máme, že tu smrt zmužile podstoupíme; ale jich, nebudou-li pokání činiti, věčná smrt očekává. “

Poslední aktualizace 16. prosince 2019. Historie

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero foto
John Charles Ryle foto

„Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) To say that we are sorry for our sins is mere hypocrisy, unless we show that we are really sorry for them, by giving them up. Doing is the very life of repentance.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke, svazek 1. S. 91.

Dag Hammarskjöld foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Thomas Hobbes foto
Hérakleitos foto

„Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 77b.

Epikúros ze Samu foto

„Jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme.“

—  Epikúros ze Samu starověký řecký filozof -341 - -269 př. n. l.

Axel Munthe foto
François de La  Rochefoucauld foto
Publilius Syrus foto
Citát „Smrt se neřídí našimi plány.“
Molière foto

„Smrt se neřídí našimi plány.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Varianta: Smrt se neřídí našimi plány.

Jan Sokol foto

„Smrt je konec našich lidských možností.“

—  Jan Sokol český politik, filozof, novinář a pedagog 1936

Aristoteles foto

„…Neboť nikdo se nebojí, je-li ovládán hněvem, a naděje v nějaké dobro dodává zmužilé sebedůvěry.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Rétorika

Ivan IV. foto

„Je v naší vůli udílet přízeň i smrt našim cholopům.“

—  Ivan IV. 1530 - 1584

Zdroj: [1995, Dějiny Ruska, Nakladatelství Lidové noviny, 51, 978-80-7422-026-5]

Charles Spurgeon foto

„Pamatuj, že ten, kdo skutečně činil pokání, není nikdy se svým pokáním spokojen.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Remember the man who truly repents is never satisfied with his own repentance.
Zdroj: All of Grace. S. 90.

Související témata