Stasi Eldredge citáty

24   15

Stasi Eldredge

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Stasi Eldredge - chybí nám detailnější popis autora.

Citáty Stasi Eldredge


„Nikdy nemá muž takový strach jako tehdy, má-li přinést svou sílu v situacích, kdy neví, zda to bude k něčemu dobré, případně tehdy, když se obává, že selže.“

„Skutečné ženství probouzí skutečné mužství.“


„Jsem-li princezna v cárech a hadrech, mohu být pořád princeznou uvnitř.“

„Když je si žena jistá, že je milována, stane se krásnou.“

„Když vám rodiče zemřou, osiříte. Bez ohledu na to, kolik vám je let.“

„Bůh má zvláštní zálibu v tom, že se zjevuje těm, kdo ho hledají celým srdcem. Je to štědrý, rozhazovačný Milenec, a je šťasten, pokud nám může své srdce zjevovat znovu a znovu.“

„Jsme stvořeny, abychom byly součástí velkého dobrodružství. Dobrodružství, které s někým sdílíme. Nejde nám o dobrodružství jen pro dobrodružství jako takové, nýbrž o dobrodružství, v němž něco znamenáme pro druhé. Nechceme v něm být samotné, chceme v něm být s ostatními.“

„Kultura žen v dnešní církvi hyzdí některé všeprostupující lži. "Být duchovní znamená být aktivní. Být duchovní znamená být ukázněná. Být duchovní znamená být pečlivá. Nikoli. Být duchovní znamená být do Boha zamilovaná. Touha po zamilovanosti je hluboko v každém ženském srdci. Byly jsme pro ni stvořeny. A Ježíš je do vás zamilovaný - a vždycky bude.“


„Ve skutečnosti jediná věc, která nám brání být úchvatnou, jediná věc, která brání, aby se z nás radovali, je naše úsilí.“

„Žena, která je plná něžného milosrdenství a jemné zranitelnosti, je mocná a krásná.“

„Nic nedodává muži tolik odvahy jako žena, kterou miluje.“

„Zármutek říká, že na té ráně záleží. Na vás záleží.“


„Kráse ženy je především krása duševní.“

„Ženy mohou Božímu srdci sloužit něčím, čím mu muži nikdy sloužit nemohou.“

„Zakoušet mužovu sílu znamená zakoušet, že muž se nás zastává.“

„Žena je ztělesnění Boží touhy po důvěrnosti.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .