„Kdo se nedokáže přetvařovat, nemůže vládnout.“

Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Historie
Ludvík XI. foto
Ludvík XI.3
král 1423 - 1483

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Tristan Bernard foto
Marilyn Monroe foto
Bernard Berenson foto

„Vlády vládnou tak dlouho, dokud se ti s nízkým zdaněním dokáží bránit těm vysokozdaněným.“

—  Bernard Berenson americký umělecký kritik a historik specializující se na italskou renesanci 1865 - 1959

Jean Jacques Rousseau foto

„Nakonec bych dokázal, že na vrcholu vážnosti a bohatství vidět jen hrstku mocných a majetných, zatímco v temnotě a bídě se rýsuje zástup ubožáků... Uprostřed tohoto chaosu a zvratů vládne despotismus... Tatáž síla, což ho udržela u moci, ho i zvrhne“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. O pôvode a príčinách nerovností medzi ľuďmi. Bratislava : VSSS, 2010, s. 96, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 34

Seneca foto

„Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Nemo autem regere potest, nisi qui et regi.
Varianta: Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe.

Henry David Thoreau foto
Seneca foto
Vincenc Zahradník foto
Axel Munthe foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Ben Affleck foto

„Mám-li být upřímný, dnes pro mě nejvíc znamená, že jsem dokázal být slušným člověkem, dobrým manželem a otcem, na což mohu být sám hrdý. Jako otec mám daleko větší odpovědnost, jinak bych se pořád jen zapojoval do prezidentských kampaní se směšným pocitem, že pomáhám vládnout.“

—  Ben Affleck americký filmový herec, režisér a scenárista 1972

Zdroj: [Ben Affleck: Jsem nejšťastnější chlap na světě, novinky.cz, 2012-12-29, 2012-12-29, http://www.novinky.cz/zena/styl/285974-ben-affleck-jsem-nejstastnejsi-chlap-na-svete.html]

Jan Viklef foto
Citát „Laskavostí můžeš dokázat to, co nedokážeš silou.“
Aristoteles foto

„Ušlechtilé skutky můžeme vykonat, aniž vládneme zemi a moři.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Citát „Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.“
Martin Luther King foto
Neale Donald Walsch foto
Nikki Sixx foto