„Žena musí vypadat tak moudře, aby její hloupost byla milým překvapením.“

—  Karl Kraus
Karl Kraus foto
Karl Kraus62
český dramatik a novinář 1874 - 1936
Reklama

Podobné citáty

Francois Coppée foto
Brandon Sanderson foto
Reklama
Petr Iljič Čajkovskij foto
Citát „Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých.“
Sophia Loren foto
Carl Orff foto
Jiří Hanák foto
František Vymazal foto
Reklama
Hector Berlioz foto

„Je někdy moudré dělat hlouposti.“

—  Hector Berlioz nejvýznamnější francouzský skladatel, dirigent, hudební kritik a spisovatel 1803 - 1869

Jaromír John foto

„Moudrým je i ten, kdo dovede být hloupým, když je toho zapotřebí.“

—  Jaromír John český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

Citát „Naše největší hlouposti mohou být velmi moudré.“
Ludwig Wittgenstein foto
Sigmund Graff foto
Reklama
Otto František Babler foto
 Aristoteles foto

„Moudří říkají, když mají co říci; hloupí, protože musí něco říct.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Původní znění: Wise men speak when they have something to say, fools speak because they have to say something
Fráňa Šrámek foto
Christopher A. Pissarides foto
Další