„Věkový apartheid je stejně nebezpečný jako kterýkoliv jiný. Moudrost není vlastnost vyhrazená starcům.“

— Jaromír Štetina

Témata
moudrost
Jaromír Štetina foto
Jaromír Štetina3
český senátor Parlamentu České republiky, publicista a sp... 1943

Podobné citáty

 Lao-c' foto
Kurt Konrád foto

„Literární historie - omývání nohou starcům.“

— Kurt Konrád český novinář a literární kritik 1908 - 1941

Charles Caleb Colton foto
Jean De La Fontaine foto
 Šalamoun foto

„Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.“

—  Šalamoun izraelský král a syn Davida -1011 - -931 př. n. l.

Martin Luther foto

„Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.“

— Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Albert Venn Dicey foto
Andy Warhol foto
Citát „Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“
Mark Twain foto
Michel De Montaigne foto
 Empedoklés foto

„Kdo hledá moudrého, musí být nejprve sám moudrý.“

—  Empedoklés starověký řecký filozof -490 - -430 př. n. l.

Karel Konrád foto
Další