Desmond Tutu citáty

Desmond Tutu foto

7   2

Desmond Tutu

Datum narození: 7. říjen 1931
Další jména: Desmond Mpilo Tutu

Desmond Mpilo Tutu je jihoafrický anglikánský arcibiskup. Proslul především jako oponent apartheidu, v roce 1984 se stal druhým Jihoafričanem, který obdržel Nobelovu cenu míru.

V listopadu 2008 zahájil celosvětovou kampaň proti lovu velryb, kterou podporuje Mezinárodní fond na ochranu zvířat nebo herec Pierce Brosnan a jejímž cílem je úplný zákaz lovu velryb.

Citáty Desmond Tutu


„Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt, vítězství je naše skrze Něho, který nás miluje.“

„Dělej své kousky dobra tam, kde jsi. Jsou to tyto kousky, sebrané dohromady, které přemohou svět.“


„Když misionáři přišli do Afriky, měli svou Bibli a my jsme měli naši zem. Řekli: ‚Modleme se‘. Zavřeli jsme oči. Když jsme je otevřeli, my jsme měli jejich Bibli a oni měli naši zem.“

„Považuji za teologickou pošetilost domnívat se, že Bůh stvořil celý svět pouze pro lidi, nebo předpokládat, že má Bůh zájem pouze o jeden z milionů druhů, které obývají tuto Boží Zemi.“

„Viděl jsem na vlastní oči, jak snadno lze přehlédnout nespravedlnost, když jsou oběti bezmocné a zranitelné, pokud nemají nikoho, kdo by mluvil v jejich zájmu ani žádný jiný způsob, jak být zastupovány před státní mocí. Zvířata jsou přesně v této pozici.“

„Změna u nás v Jihoafrické republice byla relativně pokojná. Jestliže naše šílenství mohlo skončit tak, jak skončilo, musí být možné zopakovat to kdekoli jinde na světě. Mohl-li mír nastat v jižní Africe, jistě může nastat i ve Svaté zemi.“

„Pokud jsi neutrální, když se děje nespavedlnost, zvolil jsi stranu utlačovatele. Stojí-li slon myši na ocásku a ty říkáš, že jsi neutrální, myš tvou neutralitu neocení.“

„Do your little bit of good where you are; it's those little bits of good put together that overwhelm the world.“


„If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.“

„Forgiving is not forgetting; its actually remembering--remembering and not using your right to hit back. Its a second chance for a new beginning. And the remembering part is particularly important. Especially if you dont want to repeat what happened.“

„Don't raise your voice, improve your argument."

[, 23 November 2004]“

„My father always used to say, "Don't raise your voice. Improve your argument." Good sense does not always lie with the loudest shouters, nor can we say that a large, unruly crowd is always the best arbiter of what is right.“


„We may be surprised at the people we find in heaven. God has a soft spot for sinners. His standards are quite low.“

„Forgiving and being reconciled to our enemies or our loved ones are not about pretending that things are other than they are. It is not about patting one another on the back and turning a blind eye to the wrong. True reconciliation exposes the awfulness, the abuse, the hurt, the truth. It could even sometimes make things worse. It is a risky undertaking but in the end it is worthwhile, because in the end only an honest confrontation with reality can bring real healing. Superficial reconciliation can bring only superficial healing.“

„Differences are not intended to separate, to alienate. We are different precisely in order to realize our need of one another.“

„When the missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. They said "Let us pray." We closed our eyes. When we opened them we had the Bible and they had the land.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .