„Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat.“

Brigitte Bardot foto
Brigitte Bardot21
francouzská modelka, herečka, zpěvačka a aktivistka 1934

Podobné citáty

Liz Taylor foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Matthew Henry foto

„Ti jsou poznačeni k záhubě, kdo setrvávají v hříchu a nejsou zahanbeni ohavnostmi, které spáchali.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714
O Božím soudu, (en) Those are marked for ruin who persist in sin, and are not ashamed of the abominations they have committed.

Neil Gaiman foto
Nikki Sixx foto
Phaedrus foto

„Kdo zlému pomáhá, ten časem lituje.“

—  Phaedrus latinský bajkař a pravděpodobně trácký otrok -20

Mathieu Carrière foto
Jean Paul foto

„Dvou druhů pokoje bychom se měli děsit více než všech trápení ve světě – pokoje s hříchem a pokoje v hříchu.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668
(en) Two sorts of peace are more to be dreaded than all the troubles in the world — peace with sin, and peace in sin. JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. Paperback ed. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1964. Reprinted 2007. ISBN 9780851510811. S. 40 (anglicky).

Josef Čapek foto
André Maurois foto
Honoré De Balzac foto
John Charles Ryle foto

„Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) To say that we are sorry for our sins is mere hypocrisy, unless we show that we are really sorry for them, by giving them up. Doing is the very life of repentance. Source: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke, svazek 1. S. 91.

Jacques Prevért foto
Stanislaw Dygat foto
Jan Sobotka foto
Anton Myrer foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x