Citáty na téma hřích

Sbírka citátů na téma hřích.

Související témata

Celkem 255 citátů, filtrovat:


Vilmos Apor foto
Marlene Dietrich foto
Osho foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Oscar Wilde foto
Matka Tereza foto
Marek Vácha foto
Mahátma Gándhí foto
Winston Churchill foto

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Romain Rolland foto
Franz Kafka foto

„Základním lidským hříchem je netrpělivost.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Hunter S. Thompson foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Marek Vácha foto
Marek Vácha foto
Marek Vácha foto

„Ke zpovědi chodíme léta se stále stejnými hříchy a rok za rokem pokulháváme stále za svým ideálem, jak vyčerpaný maratonec, který ať dělá, co dělá, pořád se nemůže dotáhnout na vedoucího závodníka.“

—  Marek Vácha český evoluční biolog, vědecký spisovatel a římskokatolický duchovní 1966
Source: [Vácha, Marek, Modlitba argentinských nocí, Cesta, Brno, 2011, 978-80-7295-129-1]

Romain Rolland foto
Axel Munthe foto
Jan Amos Komenský foto

„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.
Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí.
Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem.
Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka.
Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo.
Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670
„šestero odkazů“ Source: cit.dle Štěpán Šoltész: Dějiny křesťanské církve. Kalich Praha 1971, 3. vydání, S. 105

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x