Matthew Henry citáty

Matthew Henry foto

59   12

Matthew Henry

Datum narození: 18. říjen 1662
Datum úmrtí: 22. červen 1714

Matthew Henry byl anglický komentátor Bible a presbyteriánský farář.

Citáty Matthew Henry


„Ti, kdo se nevydají do rukou Boží milosti, budou vydáni do rukou Jeho spravedlnosti.“

„Boží Slovo obstojí, a nic nezískáme, když se s ním budeme přít, či budeme odkládat se mu podvolit.“


„Nejlepší důkaz, že máme pravdu je, když chodíme v pravdě.“

„Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu.“

„Nic nedává ateismu a nevíře převahu tak, jako tělesnost těch, kdo činí z náboženství služebníka svých smyslových choutek a světských zájmů.“

„Je jednoduché být náboženský, když je náboženství v módě; ale je důkazem silné víry a přesvědčení plout do nebe proti proudu, a vystoupit pro Boha, když pro Něj nevystupuje nikdo jiný.“

„Žena byla učiněna z žebra z boku Adamova; ne z jeho hlavy, aby nad ním vládla, ne z jeho nohou, aby po ní šlapal, ale z jeho boku, aby s ním byla rovna, zpoza jeho paže, aby jím byla chráněna, a z místa blízko jeho srdci, aby jím byla milována.“

„Pojď a viz vítězství kříže. Kristovy rány jsou tvé lékařství, Jeho muka tvé spočinutí, Jeho zápasy tvá vítězství, Jeho sténání tvé zpívání, Jeho bolesti tvé ulehčení, Jeho pohanění tvá sláv, Jeho smrt tvůj život, Jeho trápení tvé spasení.“


„Nechť je naší velkou starostí vědět, jak si stojíme před našimi Biblemi, jestli nás právě ospravedlňují či odsuzují; neboť Soudce vší země bude postupovat podle tohoto pravidla.“

„Ti, kdo učí svou doktrínou, musí učit svým životě, jinak zboří jednou rukou to, co postavili druhou.“

„Je časté, že ti, kteří nechtějí konat svou povinnost, předstírají, že nemohou.“

„Nikdo není tak hluchý jako ti, kdo nechtějí slyšet.“


„Ty, které si chce Bůh použít, nejprve zasáhne vědomím jejich nehodnosti být použiti.“

„Ve službě Boží je nebezpečné se odchýlit od Jeho ustanovení; máme co do činění s Bohem, který je dost moudrý, aby předepsal svou bohoslužbu, spravedlivý, aby vyžadoval, co předepsal, a mocný, aby pomstil, co nebylo předepsáno.“

„Skrze obecenství s hříchem, který je ohavný, činíme sami sebe ohavnými.“

„Díkůvzdání je dobré, ale díkůžití lepší.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .