Matthew Henry citáty

Matthew Henry foto
59   16

Matthew Henry

Datum narození: 18. říjen 1662
Datum úmrtí: 22. červen 1714
Další jména: Mateu Henry

Reklama

Matthew Henry byl anglický komentátor Bible a presbyteriánský farář.

Podobní autoři

Anthony Hopkins foto
Anthony Hopkins1
divadelní a televizní herec z Walesu
Henry Morton Stanley foto
Henry Morton Stanley1
welšský novinář a cestovatel
Lloyd George foto
Lloyd George5
britský liberální politik a státník
Roald Dahl foto
Roald Dahl9
britský romanopisec, povídkář, básník, stíhací pilot a scen…
Otto Hermann Pesch foto
Otto Hermann Pesch2
německý římskokatolický teolog
Bernhard Heinrich Overberg foto
Bernhard Heinrich Overberg1
německý teolog a pedagog
Hans Urs Von Balthasar foto
Hans Urs Von Balthasar4
švédský katolický teolog
Maximus Planudes foto
Maximus Planudes1
antolog, překladatel
Benjamin Whichcote foto
Benjamin Whichcote1
anglický teolog

Citáty Matthew Henry

„Zbožní umírají, a jejich smrt je jim vysvobozením; bezbožní hynou, a jejich smrt je jim zkázou.“

—  Matthew Henry
O smrti, (en) The godly die, and their death is their deliverance; the wicked perish, and their death is their destruction. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Psalm, Chapter XLIX., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.l.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Bůh varuje, než raní.“

—  Matthew Henry
O Bohu, (en) God warns before he wounds. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter VII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Ex.viii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Reklama

„Musím být vděčný, za prvé, protože mě neokradl nikdy předtím, za druhé, protože ač vzal můj měšec, nevzal můj život; za třetí, protože ač vzal vše, co jsem měl, nebylo to moc, a za čtvrté, že jsem to byl já, kdy byl okraden, a ne já, kdo kradl.“

—  Matthew Henry
O různých aspektech křesťanského života, Zápis z deníku, když nějaký zloděj ukradl jeho měšec. (en) Let me be thankful, first, because he never robbed me before; second, because although he took my purse, he did not take my life; third, because although he took all I possessed, it was not much; and fourth, because it was I who was robbed, not I who robbed. Source: [Hutson, Curtis, 2000, Great Preaching on Thanksgiving, 6, Sword of the Lord Publishers, https://books.google.cz/books?id=tzpypGT0ZHEC&dq, USA, 253, 15, angličtina, 0873983254]

„Ti, kdo se nevydají do rukou Boží milosti, budou vydáni do rukou Jeho spravedlnosti.“

—  Matthew Henry
O Božím soudu, (en) Those who will not deliver themselves into the hand of God's mercy cannot be delivered out of the hand of His justice. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Hosea, Chapter II., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc4.Hos.iii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Boží Slovo obstojí, a nic nezískáme, když se s ním budeme přít, či budeme odkládat se mu podvolit.“

—  Matthew Henry
O Bibli a pravdě, (en) God's word will stand, and we shall get nothing by disputing it, or delaying to submit to it.

„Nejlepší důkaz, že máme pravdu je, když chodíme v pravdě.“

—  Matthew Henry
O Bibli a pravdě, (en) The best evidence of our having the truth is our walking in the truth. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Third John, Chapter I., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.iiiJo.ii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu.“

—  Matthew Henry
O modlitbě, (en) The Bible is a letter God has sent to us; prayer is a letter we send to him. Source: [Henry, Matthew, 1830, The Miscellaneous Works of the Rev. Matthew Henry: Containing, in Addition to Those Heretofore Published, Numberous Sermons, Now First Printed from the Original Manuscript; an Appendix, on What Christ is Made to Believers, in Forty Real Benefits, Joseph Ogle Robinson, https://books.google.cz/books?id=aMMt34wmy3YC&dq, London, 433, angličtina]

„Nic nedává ateismu a nevíře převahu tak, jako tělesnost těch, kdo činí z náboženství služebníka svých smyslových choutek a světských zájmů.“

—  Matthew Henry
O ateismu, (en) Nothing gives greater advantage to atheism and infidelity than the carnality of those that make religion a servant to their sensual appetites and secular interests. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Matthew, Chapter XXII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc5.Matt.xxiii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Je jednoduché být náboženský, když je náboženství v módě; ale je důkazem silné víry a přesvědčení plout do nebe proti proudu, a vystoupit pro Boha, když pro Něj nevystupuje nikdo jiný.“

—  Matthew Henry
O různých aspektech křesťanského života, (en) It is easy to be religious when religion is in fashion; but it is an evidence of strong faith and resolution to swim against a stream to heaven, and to appear for God when no one else appears for Him.

„Žena byla učiněna z žebra z boku Adamova; ne z jeho hlavy, aby nad ním vládla, ne z jeho nohou, aby po ní šlapal, ale z jeho boku, aby s ním byla rovna, zpoza jeho paže, aby jím byla chráněna, a z místa blízko jeho srdci, aby jím byla milována.“

—  Matthew Henry
O stvoření, (en) The woman was made of a rib out of the side of Adam; not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter II., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Gen.iii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Pojď a viz vítězství kříže. Kristovy rány jsou tvé lékařství, Jeho muka tvé spočinutí, Jeho zápasy tvá vítězství, Jeho sténání tvé zpívání, Jeho bolesti tvé ulehčení, Jeho pohanění tvá sláv, Jeho smrt tvůj život, Jeho trápení tvé spasení.“

—  Matthew Henry
O Kristu, (en) Come, and see the victories of the cross. Christ's wounds are thy healings, His agonies thy repose, His conflicts thy conquests, His groans thy songs, His pains thine ease, His shame thy glory, His death thy life, His sufferings thy salvation. Source: [Douglass, Lynette, 2005, The Christian Treasury, 1, John Johnstone, Hunter Square, https://books.google.cz/books?id=47QAAAAAMAAJ&dq, Edinburgh, 125, 132, angličtina]

„Člověk není svůj vlastní učinitel, a tedy nemá být svým vlastním pánem; ale Původce jeho bytí musí být ředitelem jeho chození a jejich středem.“

—  Matthew Henry
O stvoření, (en) Man is not his own maker, therefore he must not be his own master; but the Author of his being must be the director of his motions and the centre of them. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter V., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Gen.vi.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Měli bychom se mít na pozoru před pýchou, neboť je to hřích, který z andělů učinil ďábly.“

—  Matthew Henry
O hříchu obecně a hříších jednotlivě, (en) We should take heed of pride, because it is a sin that turned angels into devils. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: First Timothy, Chapter III., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.iTim.iv.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Ti, kdo rozmnožují bohy, rozmnožují si hoře; nebo komukoliv přijde jeden Bůh příliš málo, shledá, že dva jsou příliš mnoho, a přece ani stovky ne dost.“

—  Matthew Henry
O hříchu obecně a hříších jednotlivě, (en) Those that multiply gods multiply griefs to themselves; for, whoever thinks one God too little, will find two too many, and yet hundreds not enough. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter XVI., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.xvii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Ti jsou poznačeni k záhubě, kdo setrvávají v hříchu a nejsou zahanbeni ohavnostmi, které spáchali.“

—  Matthew Henry
O Božím soudu, (en) Those are marked for ruin who persist in sin, and are not ashamed of the abominations they have committed.

„Bůh nepřikazuje nemožné, ale svými příkazy nás nabádá dělat, co je v našich silách, a modlit se za to, co není.“

—  Matthew Henry
O kazatelích a službě Bohu, (en) God does not enjoin impossibilities, but by his commands admonishes us to do what is in our power and to pray for what is not. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Ezekiel, Chapter XVIII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc4.Ez.xix.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Today's anniversary
Martin Luther King foto
Martin Luther King37
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí obča… 1929 - 1968
Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755
Joseph Rudyard Kipling foto
Joseph Rudyard Kipling19
anglický spisovatel povídek, básník a romanopisec 1865 - 1936
Edward George Lytton foto
Edward George Lytton8
anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 - 1873
Dalších 43 dnešních výročí
Podobní autoři
Anthony Hopkins foto
Anthony Hopkins1
divadelní a televizní herec z Walesu
Henry Morton Stanley foto
Henry Morton Stanley1
welšský novinář a cestovatel
Lloyd George foto
Lloyd George5
britský liberální politik a státník
Roald Dahl foto
Roald Dahl9
britský romanopisec, povídkář, básník, stíhací pilot a scen…