„Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce.“

— Ladislav Muška

Podobné citáty

Henryk Sienkiewicz foto

„Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol.“

— Henryk Sienkiewicz polský novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu a filantrop 1846 - 1916

Elbert Hubbard foto

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

— Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Edmund Kern foto
Ernest Hemingway foto
Pierre Corneille foto

„Láska vyrovnává rozdíly; neuhýbá jim.“

— Pierre Corneille francouzský spisovatel, dramatik 1606 - 1684

Eduard Petiška foto

„Teprve obětí se stává z náklonnosti věrnost.“

— Eduard Petiška český básník, dramatik, germanista, překladatel, romanopisec a spisovatel 1924 - 1987

 Molière foto

„Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Markéta II. foto
Josef Čapek foto
Sigmund Freud foto

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

— Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Ilja Hurník foto
Jan Neruda foto

„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

— Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Oscar Wilde foto
Další