„V nebezpečí je ten, kdo nereaguje na běh událostí.“

— Michail Sergejevič Gorbačov, Kdo přijde pozdě, toho život potrestá.

Michail Sergejevič Gorbačov foto
Michail Sergejevič Gorbačov6
generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu 1931

Podobné citáty

Další